maskmask

System Zarządzania Energią zgodny z normą ISO 50001

Zarząd Haldex S.A. mając na uwadze efektywne zarządzanie energią, a także obniżenie kosztów zużycia energii oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, podjęto w Spółce stosowne kroki celem wdrożenia Systemu Zarządzania Energią zgodnego z normą ISO 50001 zarówno w Zakładach HALDEX, jak i w centrali Spółki.
System ten jest odzwierciedleniem najlepszych praktyk z zakresu zarządzania energią.
W związku z wdrożeniem SZE opisano i przyjęto Politykę Energetyczną przedsiębiorstwa oraz zaplanowano przedsięwzięcia poprawiające wydajność energetyczną.