maskmask

Tańszy opał, czyli zalety węgla z odzysku

opał węgiel z odzysku

Odznacza się jakością, efektywnym spalaniem i niższą ceną. Węgiel energetyczny z odpadów górniczych to idealna alternatywa dla odbiorców przemysłowych. Oto najważniejsze zalety

1. Optymalizacja spalania

Kaloryczność to najważniejszy, ale nie jedyny czynnik decydujący o efektywności spalania węgla. Ale stosowanie zróżnicowanego pod względem parametrów opału pozwala zoptymalizować pod względem efektywności ten proces i zaoszczędzić. Wartość opałowa węgla energetycznego odzyskiwanego drogą recyklingu waha się między 19 a 23 MJ/kg. Jednocześnie, należy zwrócić uwagę na fakt, że miały ze wzbogacania odpadów nie zawierają części mułowej.

2. Nie przyspiesza korozji

Innym decydującym o jakości węgla czynnikiem jest jego wilgotność, określająca zawartość wody. Na rynku znajdziemy surowiec, w którym dochodzi ona nawet do 50 proc. Stosowanie takiego węgla naraża elementy kotła na szybszą korozję. W surowcu produkowanym przez Haldex wilgotność wynosi od 8 do 11 procent, a proces płukania eliminuje szkodliwe pierwiastki, jak np. chlor.

3. Dla odbiorców przemysłowych

Węgiel pochodzący z odzysku charakteryzuje się wysoką spiekalnością, którą określa wskaźnik RI (tzw. liczba Rogi). Im jest on większy, tym twardsze spieki tworzą się w strefie odgazowania węgla. W przypadku domowych kotłów istniałoby więc zagrożenie, że dojdzie do zatkania rusztów. Spalanie takiego węgla wiąże się również z powstawaniem znacznej ilości popiołu. Surowiec doskonale odpowiada dlatego na potrzeby odbiorców przemysłowych, którzy korzystają z większych, niewyposażonych w automatyczne podajniki pieców. Należą do nich między innymi zakłady produkcji papieru, wyrobów z drewna, chemikaliów, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, szkła, metali, ceramicznych materiałów budowlanych, elektrycznych wyrobów węglowych i grafitowych, elektrociepłownie, ciepłownie itd.

4. Z korzyścią dla środowiska

Stosowanie surowca pochodzącego z kopalnianych odpadów Górnego Śląska przekłada się pozytywnie na proces rekultywacji zdegradowanych terenów w regionie. Oznacza też zmniejszenie zanieczyszczenia przez ograniczenie liczby składowisk odpadów, likwidację następstw samozapłonu oraz oszczędzanie zasobów naturalnych.