maskmask

Uroczyste podpisanie Listu Intencyjnego

 

KOMAG

W dniu 16.05.2022 w Gliwicach nastąpiło podpisanie Listu Intencyjnego pomiędzy Haldex S.A Katowice a Instytutem Techniki Górniczej Komag Gliwice.

List Intencyjny stanowi podsumowanie kilkuletniej współpracy Stron, której to początki datują się od 2019 roku.

Tematem wiodącym podpisanego dokumentu jest opracowanie i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technicznych w zakresie procesów i technologii przetwarzania wszelkiego rodzaju odpadów wydobywczych możliwych do pozyskania z rodzimego górnictwa węgla kamiennego.

Mają one dotyczyć odpadów zdeponowanych na składowiskach i hałdach oraz pochodzących z bieżącej produkcji kopalń.

Strony mają zamiar wykorzystać do tego celu ponad 60-cio letnie doświadczenie i technologie stosowane przez Haldex S.A oraz innowacyjne rozwiązania techniczne w zakresie systemów mechanizacji, maszyn i urządzeń  opracowanych przez Komag.

Efektem tej współpracy ma być wykorzystanie powstałej w wyniku opracowanych technologii i linii technologicznych szerokiej gamy produktów uzyskanych z odpadów.

Produktami mają być nie tylko surowce energetyczne w postaci różnego rodzaju paliw węglowych , ale również kruszywa drogowe i  budowlane oraz produkty kruszywowe przeznaczone dla potrzeb cementowni i firm produkujących ceramikę budowlaną.

W ramach współpracy mają powstać  wspólne rozwiązania techniczne w zakresie  stworzenia kompletnej modułowej i kompaktowej  instalacji przetwarzania odpadów z zastosowaniem zamkniętego obiegu wodno – mułowego, jak również zastosowania systemów  wzbogacania drobnych ziarn odpadowych celem odzyskania zawartego w nich węgla.

Procesy te mają być oparte na maszynach i urządzeniach będących efektem innowacyjnych rozwiązań Komag-u i jego partnerów technicznych pochodzących z rynku Polskiego.

W ramach prowadzonej współpracy i dalszego jej rozwijania Strony zakładają  oprócz uzyskania produktów węglowych i kruszywowych z hałd i składowisk również rekultywację i rewitalizację ich terenów.

Procesy te mają dać efekt  nie tylko w postaci odzyskanych terenów pod zabudowę przemysłową czy terenów zielonych,  ale również planowane jest przygotowanie
i udostępnienie ich pod zabudowę OZE w formie przykładowo farm fotowoltaicznych.

Współpraca ma być również prowadzona na innych obszarach, takich jak utylizacja paneli fotowoltaicznych, wykorzystanie OZE na terenach pogórniczych, remoncie i modernizacji maszyn i urządzeń techniki górniczej.

 KOMAG