maskmask

Uroczyste podpisanie umów na zakupu dwóch ładowarek

 podpisanie uwowy

 

30 sierpnia 2022r. odbyło się uroczyste podpisanie umów z Autoryzowanym Dystrybutorem Liugong Dressta Machinery Sp. z o.o. „HYDROSPRZĘT KUKLA” Spółka Jawna na zakup dwóch nowych ładowarek kołowych LIUGONG o masie 24,5 Mg (poj.łyżki 4,7 m3) oraz o masie 32,5 Mg (poj.łyzki 5,5 m3).

Sprzęt zastąpi wyeksploatowane, ulegające częstym awariom dotychczasowe ładowarki. 

Nowy sprzęt to kolejna już inwestycja w spółce Haldex S.A.  Założeniem Zarządu Spółki jest podejmowanie działań mających na celu ciągły i stabilny rozwój Spółki.  

Specyfika zadań produkcyjnych firmy Haldex S.A. wymaga wykonywania szeregu operacji niezbędnych do:

  • produkcji węgla i kruszyw,
  • wykonywania załadunku w/w materiałów,
  • produkcji granulatu na bazie własnego mułu energetycznego,
  • świadczenia usług granulacji na rzecz firm zewnętrznych,
  • świadczenia usług zagospodarowania odpadów wydobywczych (usługa na składowisku CSOG).

Zakup nowych ładowarek pozwoli również na obniżenie zużycia paliwa i mniejszą awaryjność posiadanego sprzętu.

Zakup nowych ładowarek

 Zakup nowych ładowarek