maskmask

Wyróżnienie w Konkursie "Ekolaury PIE 2020"

W 19. edycji Konkursu "Ekolaury PIE 2020" zorganizowanym przez Polską Izbę Ekologii w Katowicach Haldex S.A. otrzymał wyróżnienei w kategorii: ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ, EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

Nazwa przedsięwzięcia:

"Wdrożenie działań inwestycyjnych oraz organizacyjnych mających na celu ograniczenie zużycia energii elektrycznej przez zakłady przedsiębiorstwa HALDEX S.A."

Przedsiębiorstwo HALDEX S.A. w kilku ostatnich latach – pomimo coraz trudniejszej sytuacji w górnictwie węgla kamiennego, a tym samym procesach produkcyjnych okołogórniczych – wdrożyło zabiegi organizacyjne i inwestycyjne skutkujące znacznym ograniczeniem zużycia energii elektrycznej przez zakłady i instalacje spółki oraz ograniczeniem emisji pyłowo-gazowej do powietrza. W ramach wyżej wymienionych działań na wszystkich zakładach spółki wymieniono stare oprawy oświetleniowe na nowoczesne oprawy, zabudowano panele fotowoltaiczne na zakładach (na budynkach) w Knurowie, Mysłowicach i Zabrzu. Spółka przystąpiła również do realizacji inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej na terenie zakładu w Zabrzu, o mocy ponad 2 MW.

Werdykt Kapituły Konkursu, z którym można zapoznać się jest na poniższej stronie internetowej Polskiej Izby Ekologii: www.pie.pl/laureaci-i-wyroznieni-w-19-edycji-konkursu

roślinka