maskmask

Zwiększamy sprzedaż, wprowadzamy innowacje

100 tys. ton węgla sprzedanych więcej, obrót wyższy o 30 mln zł w stosunku do roku poprzedniego, 2 mln ton kruszyw wprowadzonych na rynek, zrealizowany plan optymalizacji i wyznaczone cele na najbliższe lata. Podsumowujemy mijający rok.

Sytuacja na rynku surowców w mijającym roku to przede wszystkim spadki cen. Tańsza jest miedź, ropa, a węgiel w stosunku do roku 2013 potaniał o 25 proc. W tych warunkach spółka Haldex dzięki zwiększeniu wydajności, reorganizacji, redukcji kosztów poprzez m.in. zamknięcie nieefektywnego zakładu w Siemianowicach Śląskich, ale także wzrostowi produkcji i sprzedaży poprzez uruchomienie modułu wzbogacania odpadów w zakładzie Haldex Panewniki i siedmiodniowy wymiar pracy, dopasowała się do warunków rynkowych, poszerzyła możliwości i utrzymała stabilizację.

Innowacje

Mijający rok dla nas także szereg zmian organizacyjnych oraz innowacji, m. in.:

  • zawarta umowa z partnerami, których liderem jest Główny Instytut Górnictwa, w związku z budową i prowadzeniem prób na instalacjach nowego typu, wzbogacające i odzyskujące produkty,
  • opracowana metoda przejmowania terenów zdegradowanych, ich rewitalizacji i przekazania do działalności celowej,
  • plan wykorzystania i wdrożenia na większa skalę metody wykorzystywania popiołów z innych, nieeksplorowanych dotychczas źródeł np. popiołów dennych, osadów ściekowych, z podjętymi decyzjami w tej sprawie,
  • prace nad spiekaniem kruszyw na tzw. łupkoporyt oraz doskonalenie procesu wykorzystania mułów do celów energetycznych i glebotwórczych.

Ekologia i zdrowy rozsądek

Spółka rozpoczęła akcję popularyzatorską na rzecz wykorzystywania materiałów z recyklingu i przetwarzanie ich w produkty użyteczne przez jednego, wspólnego operatora. Dzięki temu rozwój regionu, rozpoczynanie nowych inwestycji, nie musiałoby wiązać się z zajmowaniem nowych terenów, a wykorzystaniem istniejących, wymagających rekultywacji.

Przekazanie takiego zadania w ręce doświadczonego operatora pozwoliłoby uzyskać w wielu obszarach efekt synergii. Jak? Znaczna część odpadów powstaje przy górnictwie. Każda kopalnia zobowiązana jest we własnym zakresie prowadzić rekultywację i składowanie. Powierzenie tego zadania wspólnemu operatorowi z zaawansowanym „know how”, pozwoli prowadzić te działania efektywniej i tanie , oraz poszerzyć możliwości rozwoju branży ekologicznej a tym samym poszerzać rynek pracy.

Uznanie za całokształt

Za systematyczną, stałą realizację działań, wprowadzanie innowacji i wdrażanie ambitnych planów, czyli za całokształt działalności na rzecz ochrony środowiska zostaliśmy uhonorowanie statuetką „Ekolaur” w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez Polską Izbę Ekologii

Nowy rok

Plany działania na najbliższy rok zakładają dalsze umacnianie sprzedaży, a także kolejne innowacje oraz programy łączące interesy samorządów i kopalń. Niemniej rok 2015 stanie przede wszystkim pod znakiem zmian w górnictwie. Tym samym jednym z najważniejszych zadań spółki będzie skuteczne dopasowanie wszelkich działań do przyjętego modelu restrukturyzacji górnictwa.