maskmask

"Rozbudowa instalacji do przerobu, odzysku i recyklingu odpadów pogórniczych (skały płonnej) w firmie Haldex S.A."

W ramach projektu zrealizowanych zostało pięć następujących odrębnych zadań:

1. Budowa Zakładu Przeróbczego „Haldex-Panewniki”

Budowa zakładu ukończona została w grudniu 2010 r.
Zakład przerabia odpady wydobywcze z byłej hałdy KWK Halemba i produkuje koncentrat węglowy zbywany dla celów energetycznych oraz kruszywo o różnej granulacji.
Ciąg technologiczny zakładu pracuje według sprawdzonej technologii Tercharnor bazującej na procesach przeróbki odpadów polegających na rozdzieleniu poszczególnych frakcji ziarnowych przetwarzanego materiału na sitach w strumieniu wody, a następnie na oddzieleniu w hydrocyklonach z wykorzystaniem cieczy ciężkiej węgla od kruszywa.


2. Zakup dwóch przewoźnych węzłów krusząco – sortujących

W ramach tego zadania zakupiono mobilny węzeł przesiewająco - sortujący na podwoziu kołowym
o zdolności przerobowej wynoszącej 250 Mg/h umożliwiający przesiewanie z rozdzieleniem kruszywa na rożne asortymenty ziarnowe oraz mobilny węzeł krusząco - sortujący na podwoziu kołowym
o zdolności przerobowej wynoszącej 270 t/h umożliwiający przesiewanie i kruszenie kruszywa
w zależności od jego rodzaju na asortyment o końcowej wielkości ziaren ok. 0-300.

3. Zakup mobilnego węzła sortującego wraz ze sprzętem dodatkowym

W ramach tego zadania zakupiono mobilny węzeł przesiewająco - sortujący na podwoziu kołowym
o zdolności przerobowej wynoszącej 250 t/h umożliwiający przesiewanie z rozdzieleniem kruszywa na różne asortymenty ziarnowe, koparkę gąsienicową o pojemności łyżki 2,1 m3, koparkę gąsienicową
o pojemności łyżki 2,56 m3 oraz 2 szt. ładowarek kołowych o pojemności łyżki 4,9 m3

4. Zakup węzła do granulacji mułów popłuczkowych

Budowa węzła ukończona została w sierpniu 2011 r. Węzeł służy do mieszania w mieszalniku marki Eirich mułu węglowego pochodzącego z osadników z wapnem palonym, przez co muł uzyskuje mniejszą lepkość, a to umożliwia jego mieszanie z miałem węglowym i całkowitą zbywalność.
Wydajność węzła: 80 t/h

5. Zakup mobilnego węzła przerobu mułów popłuczkowych

Budowa węzła ukończona została w grudniu 2011 r. Zastosowanie węzła jest dokładnie takie same jak węzła opisanego w pkt. 4, natomiast różnica polega na tym, że zaprojektowany on został pod kątem możliwości szybszego demontażu i montażu, tak by w zależności od potrzeby łatwo było zmieniać miejsce jego użytkowania.
Wydajność węzła: 40-50 t/h

projekty unijne

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.