maskmask

Informacja o zakończeniu konkursu Odbioru i zagospodarowanie kruszywa z Zakładu „Haldex – Brzezinka"

Zarząd Haldex S.A. uprzejmie informuje, że konkurs ofert na świadczenie usługi w zakresie: Odbioru i zagospodarowania kruszywa z Zakładu „Haldex – Brzezinka” w Mysłowicach został zakończony i rozstrzygnięty. Wykonawcą przedmiotu zamówienia została firma MAN-TRANS Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach.