maskmask

Konkurs Ofert

   Konkurs Ofert 

Z A P Y T A N I E     O F E R T O W E

Niniejszym informujemy, że Haldex S.A. posiada do odbioru złom pochodzący z Zakładów firmy HALDEX S.A. wg poniższej klasyfikacji odpadu i ilości szacunkowej:

Zakład Produkcji Węgla w Mikołowie

 •    5 Mg złom remontowy (żelazo i stal 17 04 05)
 •   0,5 Mg złom silnikowy (kod 16 02 04)
 •   15 Mg złom produkcyjny (kod 19 12 02) ze stopniem zanieczyszczenia do 20%

Adres: ul. Kościuszki 200, 43-190 Mikołów

Zakład Granulacji i Obsługi Kopalń w Zabrzu

 •    10 Mg złom remontowy (żelazo i stal 17 04 05)

Adres: ul. Makoszowska 6, 41-800 Zabrze

Zakład Remontowy Knurów - FOCH

 • 30 Mg złom remontowy wsadowy  (żelazo i stal 17 04 05) pochodzący z likwidacji środka trwałego
 • 2 Mg złom remontowy wiórowy (żelazo i stal 17 04 05)

Adres: ul. Targowa 1, 44-194 Knurów

Z uwagi na brak wagi samochodowej na Zakładzie Remontowym Knurów - FOCH, samochód przed i po odbiorze złomu musi być zważony na Zakładzie Granulacji i Obsługi Kopalń w Zabrzu mieszczący się przy ulicy Makoszowskiej 6.

 1. W przypadku zainteresowania prosimy o złożenie oferty według podanych poniżej warunków:
 • Cena całkowita netto,
 • Koszt transportu złomu z zakładu Haldex S.A., koszt załadunku na samochód samozaładowczy itp. po stronie kupującego,
 • Odbiór samochodem samozaładowczym,
 • Warunki płatności: płatność na podstawie faktury zaliczkowej przelewem na wskazane konto Haldex S.A. przed odbiorem złomu,
 • Czas realizacji zamówienia: do siedmiu dni roboczych od daty otrzymania zamówienia,
 • O zakup złomu mogą ubiegać się oferenci, którzy posiadają uprawnienia i zezwolenia właściwego organu administracji publicznej do prowadzenia działalności w zakresie gospodarowania złomem,
 • Termin związania ofertą – 7 dni od dnia 15.04.2021r. (końcowa data terminu składania ofert)
 1. Prawo zamawiającego do zamknięcia postępowania bez wyboru oferty w każdym czasie,
 2. W przypadku nie wpłacenia przedpłaty zamawiający obciąży oferenta, którego oferta została wybrana karą umowną w wysokości 10% wartości zamówienia.
 3. Oczekujemy oferty na całość zamówienia, nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.

W przypadku zainteresowania odbiorem złomu  proszę o kontakt z Kierownikami Zakładów w celu wstępnych oględzin złomu.

Dodatkowo w razie pytań związanych z przedmiotem zamówienia prosimy o kontakt telefoniczny:

Kierownik Zakładu Produkcji Węgla w Mikołowie: Pan Sebastian Rychlik tel.: 797 334 193 w godzinach 07:00 – 14:00

Kierownik Zakładu Granulacji i Obsługi Kopalń w Zabrzu: Pan Zbigniew Łój tel.: 519 192 551 w godzinach 07:00 – 14:00

Kierownik Zakładu Remontowego Knurów Foch : Pan Damian Mulas tel.: 501 033 611 lub z Zastępcą Kierownika Zakładu Panem Mariuszem Kupczyk 502 550 953 w godzinach 07:00 – 14:00

Prosimy o przesłanie oferty na niniejsze zapytanie na adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. najpóźniej do dnia 15.04.2021 roku w postaci skanu dokumentu z podpisem osób uprawnionych do reprezentowania firmy.