maskmask

KONKURS OFERT 06/2020

Niniejszym Haldex S.A. informuje o odwołaniu postępowania konkursowego KO nr 06/2020 przed upływem terminu do składania ofert.

Konkurs Ofert 06/2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

„Dostawa, montaż i uruchomienie kabiny malarskiej” dla Zakładu Remontowego Knurów-FOCH w Knurowie, ul. Targowa 1.

 1. Termin realizacji zamówienia: 16 tygodni od daty podpisania Umowy.
 2. Szczegółowy Zakres Zamówienia dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego www.haldex.com.pl w dziale „Przetargi” lub w Biurze Zarządu pokój nr 542 począwszy od dnia 15.06.2020 w dni robocze w godzinach 7.00 – 14.00.
 3. Oferty można składać osobiście lub listownie ( z dopiskiem Biuro Zarządu, liczy się data dostarczenia oferty
  do siedziby Zamawiającego) w dwóch egzemplarzach w zamkniętej kopercie (na której należy umieścić nazwę oferenta, numer oraz temat zamówienia) w dni robocze w godzinach 7.00-14.00 w HALDEX S.A. , pl. Grunwaldzki 8-10 w Katowicach w Biurze Zarządu, pokój nr 542 w terminie do dnia 23.06.2020 do godz. 1000.
 4. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 6. Zamawiający nie będzie wymagać od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 7. Zamawiającemu przysługuję prawo swobodnego wyboru oferty, jak też uznania, że konkurs ofert nie dał rezultatu, bez podania przyczyn.
 8. Komisyjne otwarcie ofert  nastąpi w dniu 23.06.2020 o godz. 10:15 w sali nr 518.
 9. Dodatkowych informacji o przedmiocie zamówienia udzielają:
  - w sprawach technicznych: Czesław Wilczak, tel. 601-970-193, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Ryszard Papiernik, tel.: 607-819-072, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  - w sprawach formalnych: Jolanta Jamróz, tel. 32 786-95-60, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Informacje udzielane są w godzinach od 7:00-14:00
 10. Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z regulaminem postępowania w sprawach o udzielanie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w HALDEX S.A. nie objęte Ustawą Pzp. Obowiązującymi w HALDEX S.A., dostępnymi na stronie internetowej www.haldex.com.pl w dziale „Przetargi” oraz do wglądu w Biurze Zarządu w siedzibie Zamawiającego.

 

Z powodów technicznych obecnie nie jest możliwe załączenie SZZ dotyczące KO nr 06/2020.

Termin składania ofert zostaje przedłużony do dnia 29.06.2020r. do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.06.2020r. o godz. 10:15 w siedzibie Spółki w Katowicach, Pl. Grunwaldzki 8-10