maskmask

KONKURS OFERT 10/2020

Konkurs Ofert nr 10/2020

Z A P Y T A N I E     O F E R T O W E

 

Niniejszym informujemy, że Haldex S.A. posiada do odbioru złom wg poniższej klasyfikacji odpadu i ilości szacunkowej:

  • 15 Mg (żelazo i stal 17 04 05);

Adres: ul. Targowa 1, 44-194 Knurów

  1. W przypadku zainteresowania prosimy o złożenie oferty według podanych poniżej warunków:

§        Cena całkowita netto,

§        Koszt transportu złomu z zakładu Haldex S.A., koszt załadunku na samochód samozaładowczy itp. po stronie kupującego,

§         Odbiór samochodem samozaładowczym,

§         Warunki płatności: płatność na podstawie faktury zaliczkowej przelewem na wskazane konto Haldex S.A. przed odbiorem złomu,

§         Czas realizacji zamówienia: do siedmiu dni roboczych od daty otrzymania zamówienia,

§         O zakup złomu mogą ubiegać się oferenci, którzy posiadają uprawnienia i zezwolenia właściwego organu administracji publicznej do prowadzenia działalności w zakresie gospodarowania złomem,

  • Termin związania ofertą – 7 dni od dnia 06.07.2020 r. (końcowa data terminu składania ofert)

  1. Prawo zamawiającego do zamknięcia postępowania bez wyboru oferty w każdym czasie,

  2. W przypadku nie wpłacenia przedpłaty zamawiający obciąży oferenta, którego oferta została wybrana karą umowną w wysokości 10% wartości zamówienia.

  3. Oczekujemy oferty na całość zamówienia, nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.

W przypadku zainteresowania odbiorem złomu  proszę o kontakt z Dyrektorem Technicznym Panem Czesławem Wilczak w celu wstępnych oględzin złomu. Dodatkowo w razie pytań związanych z przedmiotem zamówienia prosimy o kontakt telefoniczny:

Pan Czesław Wilczak tel.: 601 970 193 w godzinach 07:00 – 14:00

Prosimy o przesłanie oferty na niniejsze zapytanie na adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. najpóźniej do dnia 06.07.2020 roku w postaci skanu dokumentu z podpisem osób uprawnionych do reprezentowania firmy