maskmask

KONKURS OFERT 12/2020

Konkurs Ofert nr 12/2020

Z A P Y T A N I E     O F E R T O W E


Niniejszym informujemy, że Haldex S.A. posiada do odbioru złom pochodzący z Zakładów Firmy HALDEX S.A. wg poniższej klasyfikacji odpadu i ilości szacunkowej:

Zakład Granulacji NZG w Zabrzu:

 • 12 Mg (złom remontowy żelazo i stal 17 04 05)

Adres: ul. Makoszowska 6, 41-800 Zabrze

Zakład Produkcji Węgla NZW w Mysłowicach:

 • 30 Mg (złom remontowy żelazo i stal 17 04 05)

Adres: ul. Cmentarna 15, 41-404 Mysłowice

Zakład Produkcji Węgla NZW w Mikołowie:

 • 20 Mg (złom remontowy żelazo i stal 17 04 05)

 • 60 Mg (złom produkcyjny 19 12 02) ze stopniem zanieczyszczenia do 20%

Adres: ul. Kościuszki 200, 43-190 Mikołów

Zakład Remontowy Knurów – FOCH:

 • 10 Mg (złom remontowy żelazo i stal 17 04 05)

Adres: ul. Targowa 1, 44-194 Knurów

Z uwagi na brak wagi samochodowej na Zakładzie Remontowym Knurów – Foch samochód przed i po odbiorze złomu musi być zważony na Zakładzie Granulacji NZG w Zabrzu mieszczący się przy ulicy Makoszowskiej 6.

Suma złomu do odbioru:

 • 72 Mg (złom remontowy żelazo i stal 17 04 05)

 • 60 Mg (złom produkcyjny 19 12 02) ze stopniem zanieczyszczenia do 20%

 1. W przypadku zainteresowania prosimy o złożenie oferty według podanych poniżej warunków:

 • Cena całkowita netto,

 • Koszt transportu złomu z zakładu Haldex S.A., koszt załadunku na samochód samozaładowczy itp. po stronie kupującego,

 • Odbiór samochodem samozaładowczym,

 • Warunki płatności: płatność na podstawie faktury zaliczkowej przelewem na wskazane konto Haldex S.A. przed odbiorem złomu,

 • Czas realizacji zamówienia: do siedmiu dni roboczych od daty otrzymania zamówienia,

 • O zakup złomu mogą ubiegać się oferenci, którzy posiadają uprawnienia i zezwolenia właściwego organu administracji publicznej do prowadzenia działalności w zakresie gospodarowania złomem,

 • Termin związania ofertą – 7 dni od dnia 31.07.2020 r. (końcowa data terminu składania ofert)

 1. Prawo zamawiającego do zamknięcia postępowania bez wyboru oferty w każdym czasie.

 2. W przypadku nie wpłacenia przedpłaty zamawiający obciąży oferenta, którego oferta została wybrana karą umowną w wysokości 10% wartości zamówienia.

 3. Oczekujemy oferty na całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

W przypadku zainteresowania odbiorem złomu  proszę o kontakt z Kierownikiem Zakładu/Dyrektorem Technicznym poszczególnych Zakładów w celu wstępnych oględzin złomu. Dodatkowo w razie pytań związanych z przedmiotem zamówienia prosimy o kontakt telefoniczny:

Z Kierownikiem Zakładu Granulacji NZG: Pan Zbigniew Łój tel.: 519 192 551 w godzinach 07:00 – 14:00.

Z Kierownikiem Zakładu Produkcji Węgla NZW: Pan Sebastian Rychlik tel.: 797 334 193
w godzinach 07:00 – 14:00 lub Z-ca Kierownika Pan Grzegorz Bielski tel.: 797 334 177.

Z Dyrektorem Technicznym Zakładu Remontowego Knurów – FOCH: Pan Czesław Wilczak
tel.: 601 970 193 w godzinach 07:00 – 14:00.

 

Prosimy o przesłanie oferty na niniejsze zapytanie na adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. najpóźniej do dnia 31.07.2020 roku w postaci skanu dokumentu z podpisem osób uprawnionych do reprezentowania firmy.