maskmask

KONKURS OFERT 15/2022 - zmiana z dnia 16.08.2022 r.

 

Konkurs Ofert nr 15/2022 - modyfikacja SZZ

Zamawiający informuje, że w dniu 16.08.2022r. została wprowadzona modyfikacja treści SZZ w następujący sposób:

Pkt. VI Oferowany termin realizacji przedmiotu zamówienia, forma finansowania, termin płatności oraz warunki gwarancji:

„Ppkt. 3
Okres gwarancji: Minimum 2 lata w przypadku złożenia oferty na nowe urządzenie.”

Pkt. X Warunki płatności

„Ppkt. 1
Wymagany termin płatności wynosi: 70 % w przeciągu 7 dni od momentu podpisania umowy; 30 % w przeciągu 7 dni od podpisania protokołu końcowego dostarczenia
i uruchomienia wiertarko-frezarki.”

Pkt. XIII Termin, miejsce i warunki składania ofert:

„Ppkt. 2
Termin i miejsce składania ofert:
Oferty można składać osobiście lub listownie (liczy się data dostarczenia oferty do oddziału firmy).

  • termin: do dnia 25.08.2022 godz. 9.00
  • miejsce: HALDEX S.A. Zakład Remontowy Knurów-FOCH;
    ul. Targowa 1;44-194 Knurów

Termin i miejsce otwarcia ofert:

  • termin: 25.08.2022 godz. 9.30
  • miejsce: HALDEX S.A. Zakład Remontowy Knurów-FOCH;
    ul. Targowa 1;44-194 Knurów.

a) Podczas otwarcia ofert zostaną podane nazwy firm oraz adresy Oferentów, a także informacje dotyczące ceny, okresu gwarancji i warunków płatności,
b) Nie jest konieczna obecność Oferentów podczas otwarcia ofert.”

Pobierz:


SIWZ wytaczarka 130 mm CNC