maskmask

Konkurs ofert 17/2020

Konkurs Ofert nr 17/2020

Z A P Y T A N I E     O F E R T O W E


Niniejszym informujemy, że Haldex S.A. posiada do odbioru złom pochodzący z likwidowanych środków trwałych oraz złom silnikowy z Zakładu Haldex Szombierki wg poniższej klasyfikacji odpadu i ilości szacunkowej:

 • 400 Mg (złom remontowy żelazo i stal 17 04 05) pochodzący z likwidacji środków trwałych;

 • 50 Mg złom silnikowy (16 02 14)

Adres: Bytom, ul. Zabrzańska 7

 1. W przypadku zainteresowania prosimy o złożenie oferty według podanych poniżej warunków:

 • Cena całkowita netto,

 • Koszt transportu złomu z zakładu Haldex S.A., koszt załadunku na samochód samozaładowczy itp. po stronie kupującego,

 • Odbiór samochodem samozaładowczym,

 • Warunki płatności: płatność na podstawie faktury zaliczkowej przelewem na wskazane konto Haldex S.A. przed odbiorem złomu,

 • Czas realizacji zamówienia: do 21.09.2020r.,

 • O zakup złomu mogą ubiegać się oferenci, którzy posiadają uprawnienia i zezwolenia właściwego organu administracji publicznej do prowadzenia działalności w zakresie gospodarowania złomem,

 • Termin związania ofertą – 7 dni od dnia 28.08.2020 r. (końcowa data terminu składania ofert)

 1. Prawo zamawiającego do zamknięcia postępowania bez wyboru oferty w każdym czasie.

 2. W przypadku nie wpłacenia przedpłaty zamawiający obciąży oferenta, którego oferta została wybrana karą umowną w wysokości 10% wartości zamówienia.

 3. Oczekujemy oferty na całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

W przypadku zainteresowania odbiorem złomu  proszę o kontakt z Z-cą Kierownika Zakładu w celu wstępnych oględzin złomu. Dodatkowo w razie pytań związanych z przedmiotem zamówienia prosimy o kontakt telefoniczny:

Z-ca Kierownika Zakładu Haldex Szombierki: Pani Agnieszka Szuba tel.: 797 334 172 w godzinach
07:00 – 14:00

Prosimy o przesłanie oferty na niniejsze zapytanie na adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. najpóźniej do dnia 28.08.2020 roku w postaci skanu dokumentu z podpisem osób uprawnionych do reprezentowania firmy.