maskmask

Konkurs ofert 24 /2020

 

 

Konkurs Ofert nr 24/2020

Z A P Y T A N I E     O F E R T O W E

 

Niniejszym informujemy, że Haldex S.A. posiada do odbioru złom pochodzący z Zakładu Remontowego Knurów - FOCH wg poniższej klasyfikacji odpadu i ilości szacunkowej:

 • 20 Mg złom remontowy o kodzie 17 04 05

Adres: ul. Targowa 1, 44-194 Knurów

Z uwagi na brak wagi samochodowej w Zakładzie Remontowym Knurów - FOCH samochód przed i po odbiorze złomu musi być zważony w Zakładzie Granulacji NZG w Zabrzu, mieszczącym się przy ulicy Makoszowskiej 6.

 1. 1. W przypadku zainteresowania prosimy o złożenie oferty według podanych poniżej warunków:
 • Cena całkowita netto,
 • Koszt transportu złomu z zakładu Haldex S.A., koszt załadunku na samochód samozaładowczy po stronie kupującego,
 • Odbiór samochodem samozaładowczym,
 • Warunki płatności: płatność na podstawie faktury zaliczkowej przelewem na wskazane konto Haldex S.A. przed odbiorem złomu,
 • Czas realizacji zamówienia: do siedmiu dni roboczych od daty otrzymania zamówienia,
 • O zakup złomu mogą ubiegać się oferenci, którzy posiadają uprawnienia i zezwolenia właściwego organu administracji publicznej do prowadzenia działalności w zakresie gospodarowania złomem,
 • Termin związania ofertą – 7 dni od dnia 14.10.2020 r. (końcowa data terminu składania ofert)
 1. 2. Prawo zamawiającego do zamknięcia postępowania bez wyboru oferty w każdym czasie.
 2. 3. W przypadku nie wpłacenia przedpłaty zamawiający obciąży oferenta, którego oferta została wybrana karą umowną w wysokości 10% wartości zamówienia.
 3. 4. Oczekujemy oferty na całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

       W przypadku zainteresowania odbiorem złomu  proszę o kontakt w celu wstępnych oględzin złomu.
       Dodatkowo w razie pytań związanych z przedmiotem zamówienia prosimy o kontakt telefoniczny:

      Z Zastępcą Kierownika Zakładu Panem Mariuszem Kupczyk, tel.: 502 550 953
     lub Kierownikiem Działu Przygotowania Produkcji Panem Damianem Mulas tel.: 501 033 611 w godzinach 07:00 – 14:00.

Prosimy o przesłanie oferty na niniejsze zapytanie na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. najpóźniej do dnia 14.10.2020 roku w postaci skanu dokumentu
z podpisem osób uprawnionych do reprezentowania firmy.