maskmask

Konkurs ofert 26/2020

Konkurs Ofert nr 26/2020

 

Niniejszym informujemy, że Haldex S.A. posiada do odbioru złom pochodzący z Zakładu Remontowego Knurów - FOCH wg poniższej klasyfikacji odpadu i ilości szacunkowej:

  • 25 Mg złom remontowy o kodzie 17 04 05
    Adres: ul. Targowa 1, 44-194 Knurów

Z uwagi na brak wagi samochodowej w Zakładzie Remontowym Knurów - FOCH samochód przed i po odbiorze złomu musi być zważony w Zakładzie Granulacji NZG w Zabrzu, mieszczącym się przy ulicy Makoszowskiej 6.

1. W przypadku zainteresowania prosimy o złożenie oferty według podanych poniżej warunków:

  • Cena całkowita netto,
  • Koszt transportu złomu z zakładu Haldex S.A., koszt załadunku na samochód samozaładowczy itp. po stronie kupującego,
  • Odbiór samochodem samozaładowczym,
  • Warunki płatności: płatność na podstawie faktury zaliczkowej przelewem na wskazane konto Haldex S.A. przed odbiorem złomu,
  • Czas realizacji zamówienia: do siedmiu dni roboczych od daty otrzymania zamówienia,
  • O zakup złomu mogą ubiegać się oferenci, którzy posiadają uprawnienia i zezwolenia właściwego organu administracji publicznej do prowadzenia działalności w zakresie gospodarowania złomem,
  • Termin związania ofertą – 7 dni od dnia 30.10.2020 r. (końcowa data terminu składania ofert)

2. Prawo zamawiającego do zamknięcia postępowania bez wyboru oferty w każdym czasie.

3. W przypadku nie wpłacenia przedpłaty zamawiający obciąży oferenta, którego oferta została wybrana karą umowną w wysokości 10% wartości zamówienia.

4. Oczekujemy oferty na całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

 

W przypadku zainteresowania odbiorem złomu  proszę o kontakt w celu wstępnych oględzin złomu.
Dodatkowo w razie pytań związanych z przedmiotem zamówienia prosimy o kontakt telefoniczny:

Z Zastępcą Kierownika Zakładu Panem Mariuszem Kupczyk, tel.: 502 550 953 lub Kierownikiem Działu Przygotowania Produkcji Panem Damianem Mulas tel.: 501 033 611 w godzinach 07:00 – 14:00.

Prosimy o przesłanie oferty na niniejsze zapytanie na adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. najpóźniej do dnia 30.10.2020 roku w postaci skanu dokumentu z podpisem osób uprawnionych do reprezentowania firmy.

 

kawałki metalu na ziemi 1

kawałki metalu na ziemi 2

kawałki metalu na ziemi 3