maskmask

Konkurs ofert 27/2020

Konkurs Ofert nr 27/2020

 

„Dostawa flokulantu do sedymentacji cieczy popłuczkowej dla Zakładu Produkcji Węgla (obręb Panewniki) oraz innych Zakładów Haldex S.A. w ilości ok. 38 000 kg w workach 25 kg”

 1. 1. Zamawiający ogłasza zamówienie na: „Dostawa flokulantu do sedymentacji cieczy popłuczkowej dla Zakładu Produkcji Węgla (obręb Panewniki) oraz innych Zakładów Haldex S.A. w ilości ok. 38 000 kg w workach 25 kg”.
 2. 2. Rodzaj zamówienia: Konkurs ofert - nr 27/2020.
 3. 3. Termin realizacji zamówienia: 01.01.2021r. – 31.12.2021r.
 4. 4. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego www.haldex.com.pl lub w Biurze Zarządu pokój nr 542 począwszy od dnia 02.11.2020r. w dni robocze w godzinach 7.00 – 14.00.
 5. 5. Oferty można składać osobiście lub listownie (z dopiskiem Biuro Zarządu, liczy się data dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego) w dwóch egzemplarzach w zamkniętej kopercie (na której należy umieścić nazwę oferenta, numer oraz temat zamówienia) w dni robocze w godzinach 7.00-14.00 w HALDEX S.A., Pl. Grunwaldzki 8/10 w Katowicach w Biurze Zarządu, pokój nr 542 w terminie do dnia 26.11.2020r. do godz. 9:00.
 6. 6. Zamawiający nie będzie wymagać od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 7. 7. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jak też uznania, że konkurs ofert nie dał rezultatu, bez podania przyczyn.
 8. 8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, składana oferta powinna zawierać pełny zakres zamówienia.
 9. 9. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.11.2020 r. o godz. 09:30 w sali nr 518.
 10. 10. Dodatkowych informacji o przedmiocie zamówienia udzielają:
  - w sprawach technicznych: Damian Broda, tel. 797 334 197
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  - w sprawach technicznych: Sebastian Rychlik, tel. 797 334 193
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  - w sprawach formalnych: Anna Guzik, tel. 32 786-95-41
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 11. 11. Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z:
  - Regulaminem postępowania w sprawach o udzielanie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane
  w HALDEX S.A. nie objęte Ustawą Pzp. Obowiązującym w HALDEX S.A., dostępnym na stronie internetowej www.haldex.com.pl oraz do wglądu w Biurze Zarządu w siedzibie Zamawiającego.

docSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia

doc  Wzór umowy