maskmask

Konkurs Ofert 30/2020

Konkurs Ofert nr 30/2020

 

 1. 1. Zamawiający ogłasza zamówienie na: „Zakup, montaż i uruchomienie nowej suwnicy Q=12,5t w Zakładzie Remontowym Knurów-FOCH”.
 2. 2. Rodzaj zamówienia: Konkurs ofert – nr 30/2020
 3. 3. Termin realizacji zamówienia: do 100 dni od daty podpisania Umowy.
 4. 4. Szczegółowy Zakres Zamówienia dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego: haldex.com.pl/przetargi-i-konkursy/konkursy lub w Biurze Zarządu pokój nr 542 począwszy od dnia 05.11.2020r. w dni robocze w godzinach 7.00 – 14.00.
 5. 5. Oferty można składać osobiście lub listownie (z dopiskiem Biuro Zarządu, liczy się data dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego) w 2 egzemplarzach (1 egzemplarz w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz na nośniku elektronicznym USB) w zamkniętej kopercie (na której należy umieścić nazwę oferenta, numer oraz temat zamówienia) w dni robocze w godzinach 7.00-14.00 w HALDEX S.A., Plac Grunwaldzki 8-10 w Katowicach w Biurze Zarządu, pokój nr 542 w terminie do dnia 20.11.2020 do godz. 900.
 1. 6. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 2. 7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 3. 8. Zamawiający nie będzie wymagać od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania
 4. 9. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jak też uznania, że konkurs ofert nie dał rezultatu, bez podania przyczyn.
 5. 10. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.11.2020r. o godz. 915 w sali nr 518.
 6. 11. Dodatkowych informacji o przedmiocie zamówienia udzielają:

           - w sprawach technicznych: Czesław Wilczak, tel. 601-970-193, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
                                                           Damian Mulas, tel.  501-033-611, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

          - w sprawach formalnych: Anna Guzik, tel. 32 786-95-41, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
                                                    Aleksandra Taubert, tel. 885-885-690, e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

            Informacje udzielane są w godzinach od 700  – 1400.

      12. Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z Regulaminem postępowania w sprawach o udzielanie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w HALDEX S.A. nie objęte Ustawą Pzp. obowiązującym w HALDEX S.A., dostępnym na stronie internetowej
            www.haldex.com.pl/przetargi-i-konkursy oraz do wglądu w Biurze Zarządu w siedzibie Zamawiającego.

 

                     doc         Szz_suwnica Q=12,5t.pdf