maskmask

Konkurs ofert 34/2020

Konkurs Ofert nr 34/2020

Z A P Y T A N I E     O F E R T O W E

 

Niniejszym informujemy, że Haldex S.A. posiada do odbioru złom pochodzący z Zakładu Produkcji Węgla w Mysłowicach wg poniższej klasyfikacji odpadu i ilości szacunkowej:

  • 40 Mg złom remontowy (żelazo i stal 17 04 05)

        Adres: Mysłowice, ul. Cmentarna 15
 

1. W przypadku zainteresowania prosimy o złożenie oferty według podanych poniżej warunków:

  •       Cena całkowita netto,
  •       Koszt transportu złomu z zakładu Haldex S.A., koszt załadunku na samochód samozaładowczy itp. po stronie kupującego,
  •       Odbiór samochodem samozaładowczym,
  •       Warunki płatności: płatność na podstawie faktury zaliczkowej przelewem na wskazane konto Haldex S.A. przed odbiorem złomu,
  •       Czas realizacji zamówienia: do 21.12.2020r.
  •       O zakup złomu mogą ubiegać się Oferenci, którzy posiadają uprawnienia i zezwolenia właściwego organu administracji publicznej do prowadzenia działalności w zakresie gospodarowania złomem.
  •       Termin związania ofertą – 7 dni od dnia 07.12.2020 r. (końcowa data terminu składania ofert).    

2. Prawo zamawiającego do zamknięcia postępowania bez wyboru oferty w każdym czasie.
3. W przypadku nie wpłacenia przedpłaty zamawiający obciąży oferenta, którego oferta została wybrana karą umowną w wysokości 10% wartości zamówienia.
4. Oczekujemy oferty na całość zamówienia, nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.

 W przypadku zainteresowania odbiorem złomu  proszę o kontakt z Kierownikiem Zakładu w celu wstępnych oględzin złomu. Dodatkowo w razie pytań związanych z przedmiotem zamówienia prosimy o kontakt telefoniczny:

Kierownik Zakładu: Pan Sebastian Rychlik tel.: 797 334 193 w godzinach 07:00 – 14:00

Prosimy o przesłanie oferty na niniejsze zapytanie na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. najpóźniej do dnia 07.12.2020 roku w postaci skanu dokumentu z podpisem osób uprawnionych do reprezentowania firmy.