maskmask

Konkurs ofert KO 25/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

Niniejszym informujemy, że Haldex S.A. posiada do odbioru złom z Zakładu Przeróbczego Haldex Panewniki.

 • wg poniższej klasyfikacji odpadu i ilości szacunkowej:
 • 10 Mg (złom produkcyjny 19 12 02) o stopniu zanieczyszczenia do 30%
 • 30 Mg (złom remontowy  17 04 05) w tym złom z likwidacji urządzeń
 • 5 Mg (złom remontowy żelazo i stal NI-HARD 17 04 05)

Adres: Mikołów, ul. Kościuszki 200

 1. W przypadku zainteresowania prosimy o złożenie oferty według podanych poniżej warunków:
 • Cena całkowita netto,
 • Koszt transportu złomu z zakładów Haldex S.A., koszt załadunku na samochód samozaładowczy itp. po stronie kupującego,
 • Odbiór samochodem samozaładowczym,
 • Warunki płatności: płatność w formie przedpłaty przelewem na wskazane konto Haldex S.A. przed odbiorem złomu na podstawie szacunkowej wartości,
 • Czas realizacji zamówienia: do pięciu dni roboczych od daty otrzymania zamówienia,
 • O zakup złomu mogą ubiegać się oferenci, którzy posiadają uprawnienia i zezwolenia właściwego organu administracji publicznej do prowadzenia działalności w zakresie gospodarowania złomem,
 • Termin związania ofertą – 7 dni od dnia 10.12.2018 r. (końcowa data terminu składania ofert)
 1. Prawo zamawiającego do zamknięcia postępowania bez wyboru oferty w każdym czasie,
 2. W przypadku nie wpłacenia przedpłaty zamawiający obciąży oferenta, którego oferta została wybrana karą umowną w wysokości 10% wartości zamówienia.
 3. Oczekujemy oferty na całość zamówienia, nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.

 

W przypadku zainteresowania odbiorem złomu  proszę o kontakt z Kierownikami Zakładu w celu wstępnych oględzin złomu produkcyjnego i jego zanieczyszczenia. Dodatkowo w razie pytań związanych z przedmiotem zamówienia prosimy o kontakt telefoniczny:

Kierownik Zakładu Z-12 Pan Sebastian Rychlik tel.: 797 334 193 w godzinach 07:00 – 14:00

Prosimy o przesłanie oferty na niniejsze zapytanie na adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. najpóźniej do dnia 10.12.2018 roku w postaci skanu dokumentu z podpisem osób uprawnionych do reprezentowania firmy.