maskmask

Konkurs Ofert nr 01/2021

 Konkurs Ofert nr 01/2021

Z A P Y T A N I E     O F E R T O W E

 

Niniejszym informujemy, że Haldex S.A. posiada do odbioru złom pochodzący z Zakładu Remontowego Knurów - FOCH wg poniższej klasyfikacji odpadu i ilości szacunkowej:

 • 20 Mg złom remontowy o kodzie 17 04 05

Adres: ul. Targowa 1, 44-194 Knurów

Z uwagi na brak wagi samochodowej na Zakładzie Remontowym Knurów FOCH samochód przed i po odbiorze złomu musi być zważony na Zakładzie Granulacji i Obsługi Kopalń w Zabrzu mieszczący się przy ulicy Makoszowskiej 6.

 1. W przypadku zainteresowania prosimy o złożenie oferty według podanych poniżej warunków:
 •      Cena całkowita netto.
 •     Koszt transportu złomu z zakładu Haldex S.A., koszt załadunku na samochód samozaładowczy itp. po stronie kupującego.
 •     Odbiór samochodem samozaładowczym.
 •     Warunki płatności: płatność na podstawie faktury zaliczkowej przelewem na wskazane konto Haldex S.A. przed odbiorem złomu.
 •     Czas realizacji zamówienia: do siedmiu dni roboczych od daty otrzymania zamówienia.
 •     O zakup złomu mogą ubiegać się oferenci, którzy posiadają uprawnienia i zezwolenia właściwego organu administracji publicznej do prowadzenia działalności w zakresie gospodarowania złomem.
 •     Termin związania ofertą – 7 dni od dnia 21.01.2021 r. (końcowa data terminu składania ofert)
 1. Prawo zamawiającego do zamknięcia postępowania bez wyboru oferty w każdym czasie,
 2. W przypadku nie wpłacenia przedpłaty zamawiający obciąży oferenta, którego oferta została wybrana karą umowną w wysokości 10% wartości zamówienia.
 3. Oczekujemy oferty na całość zamówienia, nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.
 4. W przypadku zainteresowania odbiorem złomu  proszę o kontakt w celu wstępnych oględzin złomu.

Dodatkowo w razie pytań związanych z przedmiotem zamówienia prosimy o kontakt telefoniczny

Z Zastępcą Kierownika Zakładu Panem Mariuszem Kupczyk tel.: 502 550 953 lub z Kierownikiem Zakładu Panem Damianem Mulas tel.: 501 033 611 w godzinach 07:00 – 14:00

Prosimy o przesłanie oferty na niniejsze zapytanie na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. najpóźniej do dnia 21.01.2021 roku w postaci skanu dokumentu z podpisem osób uprawnionych do reprezentowania firmy.