maskmask

Konkurs Ofert nr 01/2024 „Odbiór złomu”

KONKURS OFERT NR 01/2024

Niniejszym informujemy, że Haldex S.A. posiada do odbioru złom pochodzący z: 

Zakładu Granulacji i Obsługi Kopalń: ul. Makoszowska 6, Zabrze, wg poniższej klasyfikacji odpadu i ilości szacunkowej:

  • 1,2 Mg złom kablowy aluminiowy (niesort) o kodzie 17 04 11 (kable inne niż wymienione w kategorii 17 04 10)

            Adres: ul. Makoszowska 6, Zabrze

1. W przypadku zainteresowania prosimy o złożenie oferty według podanych poniżej warunków:

  • Cena całkowita netto,
  • Odbiór samochodem samozaładowczym,
  • Koszt transportu złomu z zakładu Haldex S.A., koszt załadunku na samochód samozaładowczy itp. po stronie kupującego,
  • Warunki płatności: płatność na podstawie faktury zaliczkowej przelewem na wskazane konto Haldex S.A. przed odbiorem złomu,
  • Czas realizacji zamówienia: do siedmiu dni roboczych od daty otrzymania zamówienia,
  • O zakup złomu mogą ubiegać się oferenci, którzy posiadają uprawnienia i zezwolenia właściwego organu administracji publicznej do prowadzenia działalności w zakresie gospodarowania złomem,
  • Termin związania ofertą – 7 dni od dnia 15.01.2024 r. (końcowa data terminu składania ofert).

2. Prawo zamawiającego do zamknięcia postępowania bez wyboru oferty w każdym czasie.

3. W przypadku niewpłacenia przedpłaty zamawiający obciąży oferenta, którego oferta została wybrana karą umowną w wysokości 10% wartości zamówienia.

4. Oczekujemy oferty na całość zamówienia, nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.

5. W przypadku zainteresowania odbiorem złomu proszę o kontakt w celu wstępnych oględzin złomu.


Dodatkowo w razie pytań związanych z przedmiotem zamówienia prosimy o kontakt telefoniczny:
Z Kierownikiem Panem  Zbigniewem Łój tel. 519 192 551 w godzinach 07:00 – 14:00

Prosimy o przesłanie oferty z określeniem sposobu realizacji transakcji na niniejsze zapytanie na adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. najpóźniej do dnia 15.01.2024 roku w postaci skanu dokumentu z podpisem osób uprawnionych do reprezentowania firmy.