maskmask

Konkurs Ofert nr 03/2021

   Konkurs Ofert nr 03/202

Niniejszym informujemy, że Haldex S.A. posiada do odbioru złom pochodzący z Zakładów firmy HALDEX S.A. wg poniższej klasyfikacji odpadu i ilości szacunkowej:

Zakład Produkcji Węgla w Mikołowie    Adres: ul. Kościuszki 200, 43-190 Mikołów

 • 15 Mg złom remontowy (żelazo i stal 17 04 05)
 • 2 Mg złom Nihard (żelazo i stal 17 04 05)
 • 2 Mg złom silnikowy (kod 16 02 04)
 • 25 Mg złom produkcyjny (kod 19 12 02) ze stopniem zanieczyszczenia do 20%

 

 Zakład Granulacji i Obsługi Kopalń w Zabrzu   Adres: ul. Makoszowska 6, 41-800 Zabrze

 • 25 Mg złom remontowy (żelazo i stal 17 04 05)

 

 1. 1. W przypadku zainteresowania prosimy o złożenie oferty według podanych poniżej warunków:
 •      Cena całkowita netto,
 •      Koszt transportu złomu z zakładu Haldex S.A., koszt załadunku na samochód samozaładowczy itp. po stronie kupującego,
 •      Odbiór samochodem samozaładowczym,
 •      Warunki płatności: płatność na podstawie faktury zaliczkowej przelewem na wskazane konto Haldex S.A. przed odbiorem złomu,
 •      Czas realizacji zamówienia: do siedmiu dni roboczych od daty otrzymania zamówienia,
 •      O zakup złomu mogą ubiegać się oferenci, którzy posiadają uprawnienia i zezwolenia właściwego organu administracji publicznej do prowadzenia działalności
        w zakresie gospodarowania złomem,
 •      Termin związania ofertą – 7 dni od dnia 05.02.2021r. (końcowa data terminu składania ofert)
 1. 2. Prawo zamawiającego do zamknięcia postępowania bez wyboru oferty w każdym czasie,
 2. 3. W przypadku nie wpłacenia przedpłaty zamawiający obciąży oferenta, którego oferta została wybrana karą umowną w wysokości 10% wartości zamówienia.
 3. 4. Oczekujemy oferty na całość zamówienia, nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.

W przypadku zainteresowania odbiorem złomu  proszę o kontakt z Kierownikami Zakładów w celu wstępnych oględzin złomu.

W pierwszej kolejności odbiór złomu produkcyjnego z Zakładu Produkcji Węgla w Mikołowie.

Dodatkowo w razie pytań związanych z przedmiotem zamówienia prosimy o kontakt telefoniczny:

Kierownik Zakładu Produkcji Węgla w Mikołowie: Pan Sebastian Rychlik tel.: 797 334 193 w godzinach 07:00 – 14:00

Kierownik Zakładu Granulacji i Obsługi Kopalń w Zabrzu: Pan Zbigniew Łój tel.: 519 192 551 w godzinach 07:00 – 14:00

Prosimy o przesłanie oferty na niniejsze zapytanie na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. najpóźniej do dnia 05.02.2021 roku w postaci skanu dokumentu z podpisem osób uprawnionych do reprezentowania firmy.