maskmask

Konkurs Ofert nr 03/2022 „Odbioru złomu”

Z A P Y T A N I E     O F E R T O W E

Niniejszym informujemy, że Haldex S.A. posiada do odbioru złom wg poniższej klasyfikacji odpadu i ilości szacunkowej:

 • 6 Mg złom remontowy o kodzie 17 04 05 (żelazo i stal)

Złom znajduję się na Zakładzie Granulacji i Obsługi Kopalń: ul. Makoszowska 6, 41-800 Zabrze

 1. W przypadku zainteresowania prosimy o złożenie oferty według podanych poniżej warunków:
 •       Cena całkowita netto,
 •       Koszt transportu złomu z zakładu Haldex S.A., koszt załadunku na samochód samozaładowczy itp. po stronie kupującego,
 •       Odbiór samochodem samozaładowczym,
 •       Warunki płatności: płatność na podstawie faktury zaliczkowej przelewem na wskazane konto Haldex S.A. przed odbiorem złomu,
 •       Czas realizacji zamówienia: do siedmiu dni roboczych od daty otrzymania zamówienia,
 •       O zakup złomu mogą ubiegać się oferenci, którzy posiadają uprawnienia i zezwolenia właściwego organu administracji publicznej do prowadzenia działalności w zakresie gospodarowania  
        złomem,
 • Termin związania ofertą – 7 dni od dnia 16.02.2022 r. (końcowa data terminu składania ofert)
 1. Prawo zamawiającego do zamknięcia postępowania bez wyboru oferty w każdym czasie.
 2. W przypadku nie wpłacenia przedpłaty zamawiający obciąży oferenta, którego oferta została wybrana karą umowną w wysokości 10% wartości zamówienia.
 3. Oczekujemy oferty na całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
 4. W przypadku zainteresowania odbiorem złomu  proszę o kontakt w celu wstępnych oględzin złomu.

Dodatkowo w razie pytań związanych z przedmiotem zamówienia prosimy o kontakt telefoniczny

Z Kierownikiem Działu Przygotowania Produkcji Panem Damianem Mulas tel.: 501 033 611 lub Głównym Specjalistą Panem Grzegorzem Sokolik tel. 797 334 191 w godzinach 07:00 – 14:00

Prosimy o przesłanie oferty na niniejsze zapytanie na adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. najpóźniej do dnia 16.02.2022 roku w postaci skanu dokumentu z podpisem osób uprawnionych do reprezentowania firmy.