maskmask

Konkurs Ofert nr 04/2021 - ZMIANA

Zmiana terminu realizacji oferty oraz zmiana terminu złożenia oferty do Konkursu ofert nr 04/2021

 Konkurs Ofert nr 04/2021

 

 1. 1. Zamawiający ogłasza zamówienie na: „Zakup i dostawa półautomatów plazmowych 125 A – 3 sztuk dla Zakładu Remontowego Knurów-FOCH”.
 2. 2. Rodzaj zamówienia: Konkurs ofert – nr 04/2021
 3. 3. Termin realizacji zamówienia: do 60 dni od daty podpisania Umowy.
 4. 4. Szczegółowy Zakres Zamówienia dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego przetargi-i-konkursy/konkursy lub w Zakładzie Remontowym Knurów-FOCH 44-190 Knurów ul. Targowa 1 (sala szkoleniowa w budynku hali C) i w Biurze Zarządu pokój nr 542 począwszy od dnia 04.02.2021 w dni robocze w godzinach 7.00 – 14.00.
 5. 5. Oferty można składać osobiście lub listownie (z dopiskiem Zakład Remontowy Knurów-FOCH, liczy się data dostarczenia oferty do siedziby Zakładu Remontowego w Knurowie, 44-194 Knurów, ul.Targowa1, sala szkoleniowa w budynku hali C) w 2 egzemplarzach (1 egzemplarz w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz na nośniku elektronicznym USB) w zamkniętej kopercie (na której należy umieścić nazwę oferenta, numer oraz temat zamówienia) w dni robocze w godzinach 7.00-14.00 w terminie do dnia 01.03.2021 do godz. 900.
 6. 6. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 7. 7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 8. 8. Zamawiający nie będzie wymagać od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania
 9. 9.Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jak też uznania, że konkurs ofert nie dał rezultatu, bez podania przyczyn.
 10. 10. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.03.2021 o godz. 915 w siedzibie Zakładu Remontowego Knurów – FOCH , 44-190 Knurów ul. Targowa 1 (Sala szkoleniowa w budynku hali C)
 11. 11. Dodatkowych informacji o przedmiocie zamówienia udzielają:

                 - w sprawach technicznych: Czesław Wilczak, tel. 601-970-193, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

                 - w sprawach formalnych: Mariusz Kupczyk, tel.  502-550-953, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

              Informacje udzielane są w godzinach od 700  – 1400.

 1. 12. Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z regulaminem postępowania w sprawach o udzielanie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w HALDEX S.A. nie objęte Ustawą Pzp., obowiązującymi w HALDEX S.A., dostępnymi na stronie internetowej przetargi-i-konkursy oraz do wglądu w Biurze Zarządu w siedzibie Zamawiającego: Pl. Grunwaldzki 8-10, 40-951 Katowice.

 

         SZZ_półautomaty_zmiana