maskmask

Konkurs Ofert nr 05/2020

Konkurs Ofert nr 05/2020

Z A P Y T A N I E     O F E R T O W E

 

Niniejszym informujemy, że Haldex S.A. posiada do odbioru złom pochodzący z Zakładu Remontowego Knurów - FOCH wg poniższej klasyfikacji odpadu i ilości szacunkowej:

800 kg złom - kable miedziane (tzw. Miedź Milbera) o kodzie 17 04 01

500 kg złom - kable aluminiowe o kodzie 17 04 02

Adres: ul. Targowa 1, 44-194 Knurów
1. W przypadku zainteresowania prosimy o złożenie oferty według podanych poniżej warunków:

  • Cena całkowita netto,
  • Warunki płatności: płatność na podstawie faktury zaliczkowej przelewem na wskazane konto Haldex S.A. przed odbiorem złomu lub dostarczeniem złomu do punktu skupu,
  • Czas realizacji zamówienia: do siedmiu dni od daty otrzymania zamówienia,
  • O zakup złomu mogą ubiegać się oferenci, którzy posiadają uprawnienia i zezwolenia właściwego organu administracji publicznej do prowadzenia działalności w zakresie gospodarowania złomem,
  • Termin związania ofertą – 7 dni od dnia 05.03.2021 r. (końcowa data terminu składania ofert).
  • Z uwagi na brak wagi samochodowej na Zakładzie Remontowym Knurów FOCH dopuszcza się dwie możliwości realizacji transakcji:

       I Odbiór własnym transportem z własną wagą lub możliwość zważenia złomu we własnym bądź wybranym przez siebie punkcie ważenia z udziałem pracownika Haldex S.A. Waga musi posiadać ważną  legalizację. Koszt transportu złomu z zakładu Haldex S.A. po stronie kupującego,

       II Dostarczenie własnym transportem złomu do punktu skupu złomu. Koszt transportu złomu z zakładu po stronie Haldex S.A.

  1. Prawo zamawiającego do zamknięcia postępowania bez wyboru oferty w każdym czasie.
  2. W przypadku nie wpłacenia przedpłaty zamawiający obciąży oferenta, którego oferta została wybrana karą umowną w wysokości 10% wartości zamówienia.
  3. W przypadku zainteresowania odbiorem złomu  proszę o kontakt w celu wstępnych oględzin złomu.

Dodatkowo w razie pytań związanych z przedmiotem zamówienia prosimy o kontakt telefoniczny:

Z Kierownikiem Zakładu Panem Damianem Mulas, tel.: 501 033 611 lub Panem Mariuszem Kupczyk  tel.: 502 550 953 w godzinach 07:00 – 14:00.

Prosimy o przesłanie oferty na niniejsze zapytanie na adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. najpóźniej do dnia 05.03.2021 roku w postaci skanu dokumentu z podpisem osób uprawnionych do reprezentowania firmy.

 

pudełko z kablami miedzianymi