maskmask

Konkurs Ofert nr 07/2024 „Odbiór złomu”

KONKURS OFERT NR 07/2024

Niniejszym informujemy, że Haldex S.A. posiada do odbioru złom pochodzący z Zakładów Spółki Haldex wg poniższej klasyfikacji odpadu i ilości szacunkowej:

Zakład Granulacji i Obsługi Kopalń w Zabrzu

 • 17 Mg złom remontowy częściowo pochodzący z likwidacji środków trwałych o kodzie 17 04 05 (żelazo i metal)
  Adres: ul. Makoszowska 6, 41-800 Zabrze 

 

Zakładu Remontowego Knurów - FOCH 

 • 7 Mg złom remontowy  o kodzie 17 04 05 (żelazo i stal)
  Adres: ul. Targowa 1, 44-194 Knurów

Z uwagi na brak wagi samochodowej na Zakładzie Remontowym FCOH samochód przed i po odbiorze złomu musi być zważony na Zakładzie Granulacji i Obsługi Kopalń w Zabrzu mieszczącym się przy ul. Makoszowskiej 6. 

1. W przypadku zainteresowania prosimy o złożenie oferty według podanych poniżej warunków:

 • Cena całkowita netto,
 • Odbiór samochodem samozaładowczym,
 • Koszt transportu złomu z zakładu Haldex S.A., koszt załadunku na samochód samozaładowczy itp. po stronie kupującego,
 • Warunki płatności: płatność na podstawie faktury zaliczkowej przelewem na wskazane konto Haldex S.A. przed odbiorem złomu,
 • Czas realizacji zamówienia: do siedmiu dni roboczych od daty otrzymania zamówienia,
 • O zakup złomu mogą ubiegać się oferenci, którzy posiadają uprawnienia i zezwolenia właściwego organu administracji publicznej do prowadzenia działalności w zakresie gospodarowania złomem,
 • Termin związania ofertą – 7 dni od dnia 14.03.2024 r. (końcowa data terminu składania ofert)

2. Prawo zamawiającego do zamknięcia postępowania bez wyboru oferty w każdym czasie.

3. W przypadku niewpłacenia przedpłaty zamawiający obciąży oferenta, którego oferta została wybrana karą umowną w wysokości 10% wartości zamówienia.

4. Oczekujemy oferty na całość zamówienia, nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.

5. W przypadku zainteresowania odbiorem złomu proszę o kontakt w celu wstępnych oględzin złomu.


Dodatkowo w razie pytań związanych z przedmiotem zamówienia prosimy o kontakt telefoniczny:
 Kierownik Zakładu Granulacji i Obsługi Kopalń w Zabrzu: Pan Zbigniew Łój tel.: 519 192 551 w godzinach 07:00 - 14:00 

 Kierownik Działu Przygotowania Remontów - Zakład Remontowy Knurów FOCH: Pan Grzegorz Sokolik tel.: 797 334 191 oraz Zastępca Kierownika Zakładu Pan Marcin Oleksy tel. 797 334 180 w godzinach 07:00 – 14:00

Prosimy o przesłanie oferty z określeniem sposobu realizacji transakcji na niniejsze zapytanie na adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. najpóźniej do dnia 14.03.2024 roku w postaci skanu dokumentu z podpisem osób uprawnionych do reprezentowania firmy.