maskmask

Konkurs Ofert NR 10/2019

Niniejszym informujemy, że Haldex S.A. posiada do odbioru złom z Zakładu Przeróbczego Haldex Makoszowy w Zabrzu przy ulicy Makoszowskiej 6.
- wg poniższej klasyfikacji odpadu i ilości szacunkowej:
  - 1 Mg złom silników elektrycznych 16 02 14

 1. W przypadku zainteresowania prosimy o złożenie oferty według podanych poniżej warunków:
  - Cena całkowita netto,
  - Koszt transportu złomu z zakładu Haldex S.A., koszt załadunku na samochód samozaładowczy itp. po stronie kupującego,
  - Odbiór samochodem samozaładowczym,
  - Warunki płatności: płatność w formie przedpłaty przelewem na wskazane konto Haldex S.A. przed odbiorem złomu na podstawie szacunkowej wartości,
  - Czas realizacji zamówienia: do pięciu dni roboczych od daty otrzymania zamówienia,
  - O zakup złomu mogą ubiegać się oferenci, którzy posiadają uprawnienia i zezwolenia właściwego organu administracji publicznej do prowadzenia działalności w zakresie gospodarowania złomem,
  - Termin związania ofertą – 7 dni od dnia 27.03.2019 r. (końcowa data terminu składania ofert).
 2. Prawo zamawiającego do zamknięcia postępowania bez wyboru oferty w każdym czasie.
 3. W przypadku nie wpłacenia przedpłaty zamawiający obciąży oferenta, którego oferta została wybrana karą umowną w wysokości 10% wartości zamówienia.
 4. Oczekujemy oferty na całość zamówienia, nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.

W przypadku zainteresowania odbiorem złomu  proszę o kontakt z Kierownikiem Zakładu w celu wstępnych oględzin złomu produkcyjnego i jego zanieczyszczenia. Dodatkowo w razie pytań związanych z przedmiotem zamówienia prosimy o kontakt telefoniczny:

Kierownik Zakładu Z-3 Pan Rafał Stecki tel.: 797 334 169 w godzinach 07:00 – 14:00  lub Pan Zbigniew Łój tel.: 519 192 551 w godzinach 07:00 – 14:00

Prosimy o przesłanie oferty na niniejsze zapytanie na adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  najpóźniej do dnia 27.03.2019 roku w postaci skanu dokumentu z podpisem osób uprawnionych do reprezentowania firmy.