maskmask

Konkurs Ofert nr 13/2019

Niniejszym informujemy, że Haldex S.A. posiada do odbioru złom z Zakładu Przeróbczego Haldex Panewniki.

  • wg poniższej klasyfikacji odpadu i ilości szacunkowej:
  • 50 Mg (złom produkcyjny 19 12 02) o stopniu zanieczyszczenia do 30%
  • 15 Mg (złom remontowy  17 04 05) 

Adres: Mikołów, ul. Kościuszki 200

1. W przypadku zainteresowania prosimy o złożenie oferty według podanych poniżej warunków:

- Cena całkowita netto,
- koszt transportu złomu z zakładu Haldex S.A., koszt załadunku na samochód samozaładowczy itp. po stronie kupującego,
- Odbiór samochodem samozaładowczym,
- Warunki płatności: płatność w formie przedpłaty przelewem na wskazane konto Haldex S.A. przed odbiorem złomu na podstawie szacunkowej wartości,
- Czas realizacji zamówienia: do pięciu dni roboczych od daty otrzymania zamówienia,
- O zakup złomu mogą ubiegać się oferenci, którzy posiadają uprawnienia i zezwolenia właściwego organu administracji publicznej do prowadzenia działalności w zakresie gospodarowania złomem,

  • Termin związania ofertą – 7 dni od dnia 12.04.2019 r. (końcowa data terminu składania ofert)

2. Prawo zamawiającego do zamknięcia postępowania bez wyboru oferty w każdym czasie,
3. W przypadku nie wpłacenia przedpłaty zamawiający obciąży oferenta, którego oferta została wybrana karą umowną w wysokości 10% wartości zamówienia.
4. Oczekujemy oferty na całość zamówienia, nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.

W przypadku zainteresowania odbiorem złomu  proszę o kontakt z Kierownikami Zakładu w celu wstępnych oględzin złomu produkcyjnego i jego zanieczyszczenia. Dodatkowo w razie pytań związanych z przedmiotem zamówienia prosimy o kontakt telefoniczny:

Kierownik Zakładu Z-12 Pan Sebastian Rychlik tel.: 797 334 193 w godzinach 07:00 – 14:00
Prosimy o przesłanie oferty na niniejsze zapytanie na adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  najpóźniej do dnia 12.04.2019 roku w postaci skanu dokumentu z podpisem osób uprawnionych do reprezentowania firmy.