maskmask

Konkurs Ofert nr 13/2021

 

Konkurs Ofert nr 13/2021

 

Niniejszym informujemy, że Haldex S.A. posiada do odbioru złom pochodzący z Zakładu firmy HALDEX S.A. wg poniższej klasyfikacji odpadu i ilości szacunkowej:

Zakład Produkcji Węgla w Mikołowie

 • 30 Mg złom remontowy (żelazo i stal 17 04 05)
 • 3 Mg złom Nihard (żelazo i stal 17 04 05)
 • 3 Mg złom silnikowy (kod 16 02 14)
 • 5 Mg złom produkcyjny (kod 19 12 02) ze stopniem zanieczyszczenia do 20%

Adres: ul. Kościuszki 200, 43-190 Mikołów

1. W przypadku zainteresowania prosimy o złożenie oferty według podanych poniżej warunków:

 • Cena całkowita netto,
 • Koszt transportu złomu z zakładu Haldex S.A., koszt załadunku na samochód samozaładowczy itp. po stronie kupującego,
 • Odbiór samochodem samozaładowczym,
 • Warunki płatności: płatność na podstawie faktury zaliczkowej przelewem na wskazane konto Haldex S.A. przed odbiorem złomu,
 • Czas realizacji zamówienia: do siedmiu dni roboczych od daty otrzymania zamówienia,
 • O zakup złomu mogą ubiegać się oferenci, którzy posiadają uprawnienia i zezwolenia właściwego organu administracji publicznej do prowadzenia działalności w zakresie gospodarowania złomem,
 • Termin związania ofertą – 7 dni od dnia 01.06.2021r. (końcowa data terminu składania ofert)

2. Prawo zamawiającego do zamknięcia postępowania bez wyboru oferty w każdym czasie.

3. W przypadku nie wpłacenia przedpłaty zamawiający obciąży oferenta, którego oferta została wybrana karą umowną w wysokości 10% wartości zamówienia.

4. Oczekujemy oferty na całość zamówienia, nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.

 

W przypadku zainteresowania odbiorem złomu  proszę o kontakt z Kierownikiem Zakładu w celu wstępnych oględzin złomu.

Dodatkowo w razie pytań związanych z przedmiotem zamówienia prosimy o kontakt telefoniczny:

Kierownik Zakładu Produkcji Węgla w Mikołowie: Pan Sebastian Rychlik tel.: 797 334 193 w godzinach 07:00 – 13:00

Prosimy o przesłanie oferty na niniejsze zapytanie na adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. najpóźniej do dnia 01.06.2021 roku w postaci skanu dokumentu z podpisem osób uprawnionych do reprezentowania firmy.