maskmask

Konkurs Ofert nr 15/2024 „Odbiór złomu”

KONKURS OFERT NR 15/2024

Niniejszym informujemy, że Haldex S.A. posiada do odbioru złom pochodzący z Zakładu Remontowego Knurów-FOCH, wg poniższej klasyfikacji odpadu i ilości szacunkowej:

  • - 10 Mg złom w postaci wiórów stalowych o kodzie 12 01 01 (odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów 

Adres: ul. Targowa 1, 44-194 Knurów

1. W przypadku zainteresowania prosimy o złożenie oferty według podanych poniżej warunków:

  • - Cena całkowita netto,
  • - Odbiór samochodem samozaładowczym,
  • - Warunki płatności: płatność na podstawie faktury zaliczkowej przelewem na wskazane konto Haldex S.A. przed odbiorem złomu,
  • - Czas realizacji zamówienia: do siedmiu dni roboczych od daty otrzymania zamówienia,
  • - O zakup złomu mogą ubiegać się oferenci, którzy posiadają uprawnienia i zezwolenia właściwego organu administracji publicznej do prowadzenia działalności w zakresie       gospodarowania złomem,
  • - Termin związania ofertą – 7 dni od dnia 03.06.2024 r. (końcowa data terminu składania ofert),
  • - Z uwagi na brak wagi samochodowej na Zakładzie Remontowym Knurów FOCH, samochód przed i po odbiorze złomu musi być zważony na Zakładzie Granulacji i Obsługi       Kopalń w Zabrzu mieszczącym się przy ulicy Makoszowskiej 6.
  • - Koszt transportu złomu z zakładu Haldex S.A., koszt załadunku na samochód samozaładowczy itp. po stronie kupującego.

2. Prawo zamawiającego do zamknięcia postępowania bez wyboru oferty w każdym czasie.

3. W przypadku niewpłacenia przedpłaty zamawiający obciąży oferenta, którego oferta została wybrana karą umowną w wysokości 10% wartości zamówienia.

4. Oczekujemy oferty na całość zamówienia, nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.

5. W przypadku zainteresowania odbiorem złomu proszę o kontakt w celu wstępnych oględzin złomu.

Dodatkowo w razie pytań związanych z przedmiotem zamówienia prosimy o kontakt telefoniczny:

z Kierownikiem Panem Grzegorzem Sokolikiem tel.: 797 334 191 lub Zastępcą Kierownika Zakładu Panem Marcinem Oleksy tel. 797 334 180 w godzinach 07:00 – 14:00.

Prosimy o przesłanie oferty z określeniem sposobu realizacji transakcji na niniejsze zapytanie na adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. najpóźniej do dnia 03.06.2024 roku w postaci skanu dokumentu z podpisem osób uprawnionych do reprezentowania firmy.

 złom-zalacznik-1.pdf

złom-zalacznik-2.png