maskmask

Konkurs Ofert nr 16/2022

KONKURS OFERT 16/2022

 Z A P Y T A N I E     O F E R T O W E

Niniejszym informujemy, że Haldex S.A. posiada do odbioru złom pochodzący z Zakładu Remontowego Knurów - FOCH wg poniższej klasyfikacji odpadu i ilości szacunkowej:

  • 10 Mg złom remontowy o kodzie 17 04 05 (żelazo i stal)
  • 5 Mg wióry metalowe o kodzie 17 04 05 (żelazo i stal)

Adres: ul. Targowa 1, 44-194 Knurów

  1. W przypadku zainteresowania prosimy o złożenie oferty według podanych poniżej warunków:
  • Cena całkowita netto,
  • Odbiór samochodem samozaładowczym,
  • Warunki płatności: płatność na podstawie faktury zaliczkowej przelewem na wskazane konto Haldex S.A. przed odbiorem złomu,
  • Czas realizacji zamówienia: do siedmiu dni roboczych od daty otrzymania zamówienia,
  • O zakup złomu mogą ubiegać się oferenci, którzy posiadają uprawnienia i zezwolenia właściwego organu administracji publicznej do prowadzenia działalności w zakresie gospodarowania złomem,
  • Termin związania ofertą – 7 dni od dnia 22.08.2022 r. (końcowa data terminu składania ofert),
  • Z uwagi na brak wagi samochodowej na Zakładzie Remontowym Knurów FOCH dopuszcza się dwie możliwości realizacji transakcji:

I  Odbiór własnym transportem z własną wagą lub możliwość zważenia złomu we własnym bądź wybranym przez siebie punkcie ważenia (do 50 km od Zakładu) z udziałem pracownika Haldex S.A. Waga musi posiadać ważną legalizację. Koszt transportu złomu z zakładu Haldex S.A. po stronie kupującego.

II  Samochód przed i po odbiorze złomu musi być zważony na Zakładzie Granulacji i Obsługi Kopalń w Zabrzu mieszczący się przy ulicy Makoszowskiej 6. Koszt transportu złomu z zakładu Haldex S.A., koszt załadunku na samochód samozaładowczy itp. po stronie kupującego.

2. Prawo zamawiającego do zamknięcia postępowania bez wyboru oferty w każdym czasie.

3. W przypadku nie wpłacenia przedpłaty zamawiający obciąży oferenta, którego oferta została wybrana karą umowną w wysokości 10% wartości zamówienia.

4. Oczekujemy oferty na całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

5. W przypadku zainteresowania odbiorem złomu  proszę o kontakt w celu wstępnych oględzin złomu.

Dodatkowo w razie pytań związanych z przedmiotem zamówienia prosimy o kontakt telefoniczny:

Z Kierownikiem Zakładu Panem Damianem Mulas tel.: 501 033 611 lub Kierownikiem Działu Przygotowania Remontów Panem Grzegorzem Sokolik tel. 797 334 191
w godzinach 07:00 – 14:00.

Prosimy o przesłanie oferty z określeniem sposobu realizacji transakcji na niniejsze zapytanie na adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. najpóźniej do dnia 22.08.2022 roku w postaci skanu dokumentu z podpisem osób uprawnionych do reprezentowania firmy.