maskmask

Konkurs Ofert nr 16/2024 „Odbiór złomu”

KONKURS OFERT NR 16/2024

Niniejszym informujemy, że Haldex S.A. posiada do odbioru złom pochodzący z Zakładów Spółki Haldex wg poniższej klasyfikacji odpadu i ilości szacunkowej:

Zakład Produkcji Węgla W Mikołowie

 • 27 Mg złom remontowy o kodzie 17 04 05 (żelazo i stal)
 • 3 Mg złom remontowy Ni-Hard o kodzie 17 04 05 (żelazo i stal)
 • 15 Mg złom produkcyjny o kodzie 19 12 02 ze stopniem zanieczyszczenia do 30%
 • 1 Mg złom silnikowy o kodzie 16 02 14

Adres: ul. Kościuszki 200, 43-190 Mikołów

Zakład Produkcji Węgla w Mysłowicach

 • 20 Mg złom remontowy o kodzie 17 04 05 (żelazo i stal)

Adres: ul. Cmentarna 15, 41-404 Mysłowice

1. W przypadku zainteresowania prosimy o złożenie oferty według podanych poniżej warunków:

 • Cena całkowita netto,
 • Odbiór samochodem samozaładowczym,
 • Koszt transportu złomu z zakładu Haldex S.A., koszt załadunku na samochód samozaładowczy itp. po stronie kupującego, 
 • Warunki płatności: płatność na podstawie faktury zaliczkowej przelewem na wskazane konto Haldex S.A. przed odbiorem złomu,
 • Czas realizacji zamówienia: do siedmiu dni roboczych od daty otrzymania zamówienia,
 • O zakup złomu mogą ubiegać się oferenci, którzy posiadają uprawnienia i zezwolenia właściwego organu administracji publicznej do prowadzenia działalności w zakresie       gospodarowania złomem,
 • Termin związania ofertą – 7 dni od dnia 03.07.2024 r. (końcowa data terminu składania ofert),

2. Prawo zamawiającego do zamknięcia postępowania bez wyboru oferty w każdym czasie.

3. W przypadku niewpłacenia przedpłaty zamawiający obciąży oferenta, którego oferta została wybrana karą umowną w wysokości 10% wartości zamówienia.

4. Oczekujemy oferty na całość zamówienia, nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.

5. W przypadku zainteresowania odbiorem złomu proszę o kontakt w celu wstępnych oględzin złomu.

6. Z lokalizacji Zakładu w Mikołowie odbiór w pierwszej kolejności złom produkcyjny.

Dodatkowo w razie pytań związanych z przedmiotem zamówienia prosimy o kontakt telefoniczny:

Zastępca Kierownika Zakładu Produkcji Węgla: Pan Grzegorz Bielski tel.: 797 334 177 w godzinach 07:00 – 14:00

Prosimy o przesłanie oferty z określeniem sposobu realizacji transakcji na niniejsze zapytanie na adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. najpóźniej do dnia 03.07.2024 roku w postaci skanu dokumentu z podpisem osób uprawnionych do reprezentowania firmy.