maskmask

Konkurs Ofert nr 19/2019

Niniejszym informujemy, że Haldex S.A. posiada do odbioru złom o kodzie odpadu 17 04 05.

1. Złom znajduje się na Zakładzie Przeróbczym Haldex Brzezinka w ilości szacunkowej:

  • 50 Mg ( 17 04 05)
    Adres: Mysłowice – Brzezinka, ul. Cmentarna 15

2. W przypadku zainteresowania prosimy o złożenie oferty według podanych poniżej warunków:

  • Cena całkowita netto,
  • Koszt transportu złomu z zakładu Haldex S.A., koszt załadunku na samochód samozaładowczy itp. po stronie kupującego,
  • Odbiór samochodem samozaładowczym,
  • Warunki płatności: płatność w formie przedpłaty przelewem na wskazane konto Haldex S.A. przed odbiorem złomu na podstawie szacunkowej wartości,
  • Czas realizacji zamówienia: do pięciu dni roboczych od daty otrzymania zamówienia,
  • O zakup złomu mogą ubiegać się oferenci, którzy posiadają uprawnienia i zezwolenia właściwego organu administracji publicznej do prowadzenia działalności w zakresie gospodarowania złomem,
  • Termin związania ofertą – 7 dni od dnia 05.07.2019 r. (końcowa data terminu składania ofert)

3. Prawo zamawiającego do zamknięcia postępowania bez wyboru oferty w każdym czasie,
4. W przypadku nie wpłacenia przedpłaty zamawiający obciąży oferenta, którego oferta została wybrana karą umowną w wysokości 10% wartości zamówienia.
5. Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.

W razie jakichkolwiek pytań związanych z przedmiotem zamówienia lub też wstępnych oględzin złomu proszę o kontakt z Z-cą Kierownika Zakładu:

Pan Damian Mulas tel.: 501 033 611 w godzinach 07:00 – 14:00

Prosimy o przesłanie oferty na niniejsze zapytanie na adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  najpóźniej do dnia 05.07.2019 roku w postaci skanu dokumentu z podpisem osób uprawnionych do reprezentowania firmy.