maskmask

Konkurs Ofert nr 19/2023 „Odbiór złomu”

KONKURS OFERT NR 19/2023

Niniejszym informujemy, że Haldex S.A. posiada do odbioru złom pochodzący z Zakładu Remontowego Knurów - FOCH wg poniższej klasyfikacji odpadu i ilości szacunkowej:

 • 25 Mg złom remontowy o kodzie 17 04 05 (żelazo i stal)
  Adres: ul. Targowa 1, 44-194 Knurów

1. W przypadku zainteresowania prosimy o złożenie oferty według podanych poniżej warunków:

 • Cena całkowita netto,
 • Odbiór samochodem samozaładowczym,
 • Warunki płatności: płatność na podstawie faktury zaliczkowej przelewem na wskazane konto Haldex S.A. przed odbiorem złomu,
 • Czas realizacji zamówienia: do siedmiu dni roboczych od daty otrzymania zamówienia,
 • O zakup złomu mogą ubiegać się oferenci, którzy posiadają uprawnienia i zezwolenia właściwego organu administracji publicznej do prowadzenia działalności w zakresie gospodarowania złomem,
 • Termin związania ofertą – 7 dni od dnia 01.08.2023 r. (końcowa data terminu składania ofert)
 • Z uwagi na brak wagi samochodowej na Zakładzie Remontowym Knurów FOCH dopuszcza się dwie możliwości realizacji transakcji: 
  1. Odbiór własnym transportem z własną wagą lub możliwość zważenia złomu we własnym bądź wybranym przez siebie punkcie ważenia (do 25 km od Zakładu) z udziałem pracownika Haldex S.A. Waga musi posiadać ważną legalizację. Koszt transportu złomu z zakładu Haldex S.A. po stronie kupującego.
  2. Samochód przed i po odbiorze złomu musi być zważony na Zakładzie Granulacji i Obsługi Kopalń w Zabrzu mieszczący się przy ulicy Makoszowskiej 6. Koszt transportu złomu z zakładu Haldex S.A., koszt załadunku na samochód samozaładowczy itp. po stronie kupującego.


2. Prawo zamawiającego do zamknięcia postępowania bez wyboru oferty w każdym czasie,

3. W przypadku niewpłacenia przedpłaty zamawiający obciąży oferenta, którego oferta została wybrana karą umowną w wysokości 10% wartości zamówienia.

4. Oczekujemy oferty na całość zamówienia, nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.

5. W przypadku zainteresowania odbiorem złomu proszę o kontakt w celu wstępnych oględzin złomu.


Dodatkowo w razie pytań związanych z przedmiotem zamówienia prosimy o kontakt telefoniczny:
Z Kierownikiem Panem Grzegorzem Sokolik tel.: 797 334 191 lub Panem Marcinem Oleksy tel. 797 334 180 w godzinach 07:00 – 14:00

Prosimy o przesłanie oferty z określeniem sposobu realizacji transakcji na niniejsze zapytanie na adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. najpóźniej do dnia 01.08.2023 roku w postaci skanu dokumentu z podpisem osób uprawnionych do reprezentowania firmy.