maskmask

Konkurs Ofert nr 2/2020

Z A P Y T A N I E     O F E R T O W E

 

Niniejszym informujemy, że Haldex S.A. posiada do odbioru złom z Zakładu Haldex Szombierki wg poniższej klasyfikacji odpadu i ilości szacunkowej:

  • 50 Mg (złom remontowy 17 04 05) pochodzący z likwidacji środków trwałych;

  • 2 Mg (złom silnikowy 16 02 14)

  • 1 Mg (złom kablowy aluminiowy i miedziany łącznie 17 04 11)

Adres: Bytom, ul. Zabrzańska 7

 

  1. W przypadku zainteresowania prosimy o złożenie oferty według podanych poniżej warunków:

§        cena całkowita netto,

§        koszt transportu złomu z zakładów Haldex S.A., koszt załadunku na samochód samozaładowczy itp. po stronie kupującego,

§         odbiór samochodem samozaładowczym,

§         warunki płatności: płatność na podstawie faktury zaliczkowej przelewem na wskazane konto
Haldex S.A. przed odbiorem złomu,

§         czas realizacji zamówienia: do siedmiu dni roboczych od daty otrzymania zamówienia,

§         o zakup złomu mogą ubiegać się oferenci, którzy posiadają uprawnienia i zezwolenia właściwego organu administracji publicznej do prowadzenia działalności w zakresie gospodarowania złomem,

  • termin związania ofertą – 7 dni od dnia 06.03.2020 r. (końcowa data terminu składania ofert)

  1. Prawo zamawiającego do zamknięcia postępowania bez wyboru oferty w każdym czasie.

  2. W przypadku nie wpłacenia przedpłaty zamawiający obciąży oferenta, którego oferta została wybrana, karą umowną w wysokości 10% wartości zamówienia.

  3. Oczekujemy oferty na całość zamówienia, nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.

 

W przypadku zainteresowania odbiorem złomu  proszę o kontakt z Z-cą Kierownika Zakładu w celu wstępnych oględzin złomu.

Dodatkowo w razie pytań związanych z przedmiotem zamówienia prosimy o kontakt telefoniczny:

Z-ca Kierownika Zakładu Z-2: Pani Agnieszka Szuba tel.: 797 334 172 w godzinach 07:00 – 14:00

 

Prosimy o przesłanie oferty na niniejsze zapytanie na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. najpóźniej do dnia 06.03.2020 roku w postaci skanu dokumentu z podpisem osób uprawnionych do reprezentowania firmy.