maskmask

Konkurs Ofert nr 22/2019 „Odbioru złomu”

Z A P Y T A N I E     O F E R T O W E

 

Niniejszym informujemy, że Haldex S.A. posiada do odbioru złom wg poniższej klasyfikacji kodu odpadu
z Zakładu Przeróbczego Z-2 Haldex Szombierki mieszczącego się w Bytomiu przy ul. Zabrzańskiej 7, w ilości szacunkowej:

 • ok 15 Mg (złom remontowy 17 04 05)
 • ok 12 Mg (złom produkcyjny 19 12 02) o stopniu zanieczyszczenia do 15%
 • ok 5 Mg (złom silnikowy 16 02 14)

W przypadku zainteresowania prosimy o złożenie oferty według podanych poniżej warunków:

 • Cena całkowita netto,
 • Koszt transportu złomu z zakładu Haldex S.A., koszt załadunku na samochód samozaładowczy itp. po stronie Kupującego,
 • Odbiór samochodem samozaładowczym,
 • Warunki płatności: płatność w formie przedpłaty przelewem na wskazane konto Haldex S.A. przed odbiorem złomu na podstawie szacunkowej wartości,
 • Czas realizacji zamówienia: do pięciu dni roboczych od daty otrzymania zamówienia,
 • O zakup złomu mogą ubiegać się oferenci, którzy posiadają uprawnienia i zezwolenia właściwego organu administracji publicznej do prowadzenia działalności w zakresie gospodarowania złomem,
 • Termin związania ofertą – 7 dni od dnia 19.09.2019 r. (końcowa data terminu składania ofert)
 1. Prawo zamawiającego do zamknięcia postępowania bez wyboru oferty w każdym czasie,
 2. W przypadku nie wpłacenia przedpłaty zamawiający obciąży oferenta, którego oferta została wybrana karą umowną w wysokości 10% wartości zamówienia.
 3. Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.

W razie jakichkolwiek pytań związanych z przedmiotem zamówienia lub też wstępnych oględzin złomu proszę o kontakt z Z-cą Kierownika Zakładu:

 

Pani Agnieszka Szuba tel.: 797 334 172 w godzinach 07:00 – 14:00

 

Prosimy o przesłanie oferty na niniejsze zapytanie na adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. najpóźniej do dnia 19.09.2019 roku w postaci skanu dokumentu z podpisem osób uprawnionych do reprezentowania firmy.