maskmask

Konkurs Ofert nr 24/2021

Zamawiający ogłasza zamówienie na:

"Dostawa, uruchomienie i kalibracja systemu do ciągłego pomiaru parametrów węgla dla Zakładu Produkcji Węgla - Panewniki."

Rodzaj zamówienia: Konkurs ofert - nr 24/2021.
Termin realizacji zamówienia: do 31.12.2021r.

 1. Opis przedmiotu zamówienia zgodnie z Załącznikiem nr 1 „Wymagania prawne i techniczno-użytkowe dotyczące zakresu zamówienia” dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego www.haldex.com.pl lub w Biurze Zarządu pokój nr 542 począwszy od dnia 06.10.2021r. w dni robocze w godzinach 7.00 – 14.00.
 2. Oferty można składać osobiście lub listownie (liczy się data dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego) w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić tytuł postępowania, nr postępowania (konkurs ofert nr 24/2021) oraz nazwę i dane Oferenta – w dni robocze w godzinach 7.00-14.00 w HALDEX S.A., Pl. Grunwaldzki 8/10 w Katowicach w Biurze Zarządu, pokój nr 542 w terminie do dnia 19.10.2021r. do godz. 14:00.
 3. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jak też uznania, że konkurs ofert nie dał rezultatu, bez podania przyczyny.
 4. Zamawiający może na każdym etapie unieważnić postępowanie, bez podania przyczyny.
 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, składana oferta powinna zawierać pełny zakres zamówienia.
 6. Otwarcie ofert: w trosce o bezpieczeństwo Oferentów oraz bezpieczeństwo pracowników Zamawiającego, z uwagi na pandemię COVID-19, Zamawiający nie dopuszcza udziału przedstawicieli Oferentów podczas otwarcia ofert planowanego na dzień 20.10.2021 r. godz. 8:00. W celu zapewnia jawności postępowania Zamawiający przekaże Oferentom biorącym udział w postępowaniu informację z otwarcia ofert, na podany w ofercie adres e-mail.
 7. Dodatkowych informacji o przedmiocie zamówienia udzielają:
  Marek Sikora, tel. 501 599 953 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Sebastian Rychlik, tel. 797 334 193 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Diana Czerwińska tel. 797 334 199 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 8. Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z:
  Regulaminem postępowania w sprawach o udzielanie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane
  w HALDEX S.A. nie objęte Ustawą Pzp. Obowiązującym w HALDEX S.A., dostępnym na stronie internetowej www.haldex.com.pl oraz do wglądu w Biurze Zarządu w siedzibie Zamawiającego. Złożenie oferty w postępowaniu jest równoznaczne z jego akceptacją.

docZałącznik