maskmask

Konkurs Ofert nr 24/2022 „Odbiór złomu”

Z A P Y T A N I E     O F E R T O W E

 

KONKURS OFERT NR 24/2022

 

Niniejszym informujemy, że Haldex S.A. posiada do odbioru złom wg poniższej klasyfikacji odpadu i ilości szacunkowej:

Zakład Produkcji Węgla w Mysłowicach:

 • ok 10,0 Mg złom remontowy o kodzie 17 04 05 (żelazo i stal),

Adres: ul. Cmentarna 15, 41-404 Mysłowice

Zakład Produkcji Węgla w Mikołowie

 • ok 15,0 Mg złom remontowy pochodzący częściowo z likwidacji środka trwałego o kodzie 17 04 05 (żelazo i stal),
 • ok 15,0 Mg złom produkcyjny o kodzie 19 12 02 ze stopniem zanieczyszczenia do 30%

Adres: ul. Kościuszki 200, 43-190 Mikołów

 1. W przypadku zainteresowania prosimy o złożenie oferty według podanych poniżej warunków:
  • Cena netto za każdy asortyment,
  • Koszt transportu złomu z zakładu Haldex S.A., koszt załadunku na samochód samozaładowczy itp. po stronie kupującego,
  • Odbiór samochodem samozaładowczym,
  • Warunki płatności: płatność na podstawie faktury zaliczkowej przelewem na wskazane konto Haldex S.A. przed odbiorem złomu,
  • Czas realizacji zamówienia: do siedmiu dni roboczych od daty otrzymania zamówienia,
 • O zakup złomu mogą ubiegać się oferenci, którzy posiadają uprawnienia i zezwolenia właściwego organu administracji publicznej do prowadzenia działalności w zakresie gospodarowania złomem,
 • Termin związania ofertą – 7 dni od dnia 22.11.2022 r. (końcowa data terminu składania ofert),
 • Ważenie złomu na wadze samochodowej znajdującej się na Zakładzie Produkcji Węgla w Mysłowicach oraz w Mikołowie,
 • Z Zakładu Produkcji Węgla w Mikołowie odbiór w pierwszej kolejności złom produkcyjny w całości, później remontowy.

 

 1. Prawo zamawiającego do zamknięcia postępowania bez wyboru oferty w każdym czasie.
 2. W przypadku nie wpłacenia przedpłaty zamawiający obciąży oferenta, którego oferta została wybrana karą umowną w wysokości 10% wartości zamówienia.
 3. Oczekujemy oferty na całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
 4. W przypadku zainteresowania odbiorem złomu  proszę o kontakt w celu wstępnych oględzin złomu.

Dodatkowo w razie pytań związanych z przedmiotem zamówienia prosimy o kontakt telefoniczny:

Kierownik Zakładu Produkcji Węgla w Mikołowie i Mysłowicach: Pan Sebastian Rychlik tel.: 797 334 193
w godzinach 07:00 – 14:00.

 

Prosimy o przesłanie oferty na niniejsze zapytanie na adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. najpóźniej do dnia 22.11.2022 roku w postaci skanu dokumentu z podpisem osób uprawnionych do reprezentowania firmy.