maskmask

Konkurs Ofert nr 26/2019

1. Zamawiający ogłasza postępowanie konkursowe na: „Zakup podnośnika koszowego na przyczepie dla HALDEX S.A.”.
2. Rodzaj zamówienia: Konkurs ofert.- nr 26 / 2019
3. Termin realizacji zamówienia: do 31.10.2019r.
4. Specyfikacja zamówienia podnośnika koszowego na przyczepie:

a) Stan: nowy.
b) Rok produkcji: 2019r.
c) Wysokość podnoszenia platformy: 10 do 11m
d) Wysokość robocza : 12 do 13m
e) Maksymalne obciążenie kosza: 200kg.
f) Zakres obrotów: płynne 360º
g) Sterowanie : z kosza i z podstawy
h) Zasilanie: akumulatorowe/ ładowanie z sieci Nn 230V
i) Całkowita waga podnośnika wraz z przyczepą do 1400 kg (z przeznaczeniem dla samochodu osobowego do 3,5T)
j) Urządzenie musi posiadać homologację na poruszanie się po drogach publicznych
k) Wyposażenie dodatkowe: awaryjne ręczne opuszczanie kosza, czujniki ciśnienia w łapach z samoczynną blokadą, zawory zabezpieczające na wszystkich siłownikach, zaczep bezpieczeństwa w koszu
l) Dopuszczenie UDT

5. Płatność 30 dni od wpływu faktury do Zamawiającego.
6. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
7. Zamawiający nie będzie wymagać od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
8. Zamawiającemu przysługuję prawo swobodnego wyboru oferty, jak też uznania, że konkurs ofert nie dał rezultatu, bez podania przyczyn.
9. Oferty można składać osobiście lub listownie ( z dopiskiem Biuro Zarządu, liczy się data dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego) w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić nazwę oferenta, numer oraz temat zamówienia w HALDEX S.A. , pl. Grunwaldzki 8/10 w Katowicach w Biurze Zarządu, pokój nr 542 w terminie
do dnia 03.10.2019 r. do godz. 9:00.
10.
Komisyjne odczytanie ofert nastąpi w dniu 03.10.2019 r. o godz. 1030 w sali nr 518.
11. Dodatkowych informacji o przedmiocie zamówienia udzielają:
- w sprawach technicznych:

  • Marek Sikora, tel. : +48 32 786-95-45, 501 599 953
  • Mariusz Krawiec, tel. : +48 32 786-95-24, 797 334 167

12. Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z:
- Regulaminem postępowania w sprawach o udzielanie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w HALDEX S.A. nie objęte Ustawą Pzp. Obowiązującymi w HALDEX S.A., dostępnymi na stronie internetowej www.haldex.com.pl w dziale „Przetargi” oraz do wglądu w Biurze Zarządu w siedzibie Zamawiającego.