maskmask

Konkurs Ofert nr 26/2022 „Odbiór złomu”

Z A P Y T A N I E     O F E R T O W E

 

KONKURS OFERT NR 26/2022

        Niniejszym informujemy, że Haldex S.A. posiada do odbioru złom pochodzący z Zakładu Remontowego Knurów - FOCH wg poniższej klasyfikacji odpadu i ilości szacunkowej:

 • ok 30,0 Mg złom remontowy o kodzie 17 04 05 (żelazo i stal)

      Adres: ul. Targowa 1, 44-194 Knurów

 1. W przypadku zainteresowania prosimy o zapoznanie się ze stanem faktycznym złomu oraz złożenie oferty według podanych poniżej warunków:
 •       Cena netto za każdy asortyment,
 •       Koszt transportu złomu z zakładu Haldex S.A., koszt załadunku na samochód samozaładowczy itp. po stronie kupującego,
 •       Odbiór samochodem samozaładowczym,
 •       Warunki płatności: płatność na podstawie faktury zaliczkowej przelewem na wskazane konto Haldex S.A. przed odbiorem złomu,
 •       Czas realizacji zamówienia: do siedmiu dni od daty otrzymania zamówienia,
 •       O zakup złomu mogą ubiegać się oferenci, którzy posiadają uprawnienia i zezwolenia właściwego organu administracji publicznej do prowadzenia działalności w zakresie    gospodarowania złomem,
 •       Termin związania ofertą – 7 dni od dnia 22.11.2022 r. (końcowa data terminu składania ofert),
 •      Z uwagi na brak wagi samochodowej na Zakładzie Remontowym Knurów FOCH przed i po odbiorze złom musi być zważony na Zakładzie Granulacji i Obsługi Kopalń
        w Zabrzu mieszczącym się przy ulicy Makoszowskiej 6. Koszt transportu złomu z zakładu Haldex S.A., koszt załadunku na samochód samozaładowczy itp. po stronie
        kupującego.
 1. Istnieje możliwość złożenia oferty łącznej na odbiór złomu remontowego oraz produkcyjnego z Zakładów w Mysłowicach i Mikołowie, wynikającej z konkursu z dnia 15.11.2022r.
 2. Prawo zamawiającego do zamknięcia postępowania bez wyboru oferty w każdym czasie.
 3. W przypadku niewpłacenia przedpłaty zamawiający obciąży oferenta, którego oferta została wybrana karą umowną w wysokości 10% wartości zamówienia.
 4. Oczekujemy oferty na całość zamówienia, nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.
 5. W przypadku zainteresowania odbiorem złomu proszę o kontakt w celu wstępnych oględzin złomu.

 

      Dodatkowo w razie pytań związanych z przedmiotem zamówienia prosimy o kontakt telefoniczny: 
      z Zastępcą Kierownika Panem Marcin Oleksy 797-334-180 lub Kierownikiem Panem Grzegorzem Sokolik tel. 797 334 191 w godzinach 07:00 – 14:00

 

    Prosimy o przesłanie oferty na niniejsze zapytanie na adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. najpóźniej do dnia 22.11.2022 roku
    w postaci skanu dokumentu z podpisem osób uprawnionych do reprezentowania firmy.