maskmask

Konkurs Ofert nr 31/2019

Z A P Y T A N I E     O F E R T O W E

Niniejszym informujemy, że Haldex S.A. posiada do odbioru złom z Zakładów HALDEX wg. poniższej klasyfikacji kodu odpadu:
1. Złom znajduje się na Zakładach:

 • Z-2 Haldex Szombierki wg poniższej klasyfikacji odpadu i ilości szacunkowej:
   • 8 Mg (złom produkcyjny metale żelazne 19 12 02) o stopniu zanieczyszczenia do 15%
   • 25 Mg (złom remontowy żelazo i stal 17 04 05) pochodzący z likwidowanych środków trwałych
   • 3 Mg (złom silnikowy 16 02 14)
   Adres: Bytom, ul. Zabrzańska 7
 • Z-6 Haldex Brzezinka wg poniższej klasyfikacji odpadu i ilości szacunkowej:
   • 25 Mg  (złom remontowy żelazo i stal 17 04 05)
   • 2 Mg (złom silnikowy 16 02 04)
   • 2 Mg (złom remontowy żelazo i stal NI-HARD 17 04 05)
   Adres: Mysłowice – Brzezinka, ul. Cmentarna 15
 • Z-12 Haldex Panewniki wg poniższej klasyfikacji odpadu i ilości szacunkowej:
   • 35 Mg  (złom produkcyjny metale żelazne 19 12 02) o stopniu zanieczyszczenia do 30%
   • 30 Mg  (złom remontowy żelazo i stal 17 04 05)
   • 2 Mg (złom remontowy żelazo i stal NI-HARD 17 04 05)
   • 2 Mg (złom silnikowy 16 02 04)
   • 0,1 Mg złom kablowy aluminium (17 04 11)
   • 0,1 Mg złom miedziany (16 02 14)
   Adres: Mikołów, ul. Kościuszki 200
  RAZEM:
  43 Mg złomu produkcyjnego
  80 Mg złomu remontowego
  4 Mg złomu remontowego NI-HARD
  7 Mg złomu silnikowego
  0,1 Mg złomu kablowego aluminium
  0,1 Mg złomu miedzianego

2. W przypadku zainteresowania prosimy o złożenie oferty według podanych poniżej warunków: 

 • cena całkowita netto,
 • koszt transportu złomu z Zakładów Haldex S.A., koszt załadunku na samochód samozaładowczy itp. po stronie kupującego,
 • odbiór samochodem samozaładowczym,
 • warunki płatności: płatność w formie przedpłaty przelewem na wskazane konto Haldex S.A. przed odbiorem złomu na podstawie szacunkowej wartości,
 • czas realizacji zamówienia: do pięciu dni roboczych od daty otrzymania zamówienia,
 • o zakup złomu mogą ubiegać się oferenci, którzy posiadają uprawnienia i zezwolenia właściwego organu administracji publicznej do prowadzenia działalności w zakresie gospodarowania złomem,
 • termin związania ofertą – 7 dni od dnia 31.10.2019 r. (końcowa data terminu składania ofert).

3. Prawo Zamawiającego do zamknięcia postępowania bez wyboru oferty w każdym czasie.
4. W przypadku nie wpłacenia przedpłaty Zamawiający obciąży Oferenta, którego Oferta została wybrana karą umowną w wysokości 10% wartości zamówienia.
5. Oczekujemy oferty na całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
W przypadku zainteresowania odbiorem złomu proszę o kontakt z Kierownikami Zakładów w celu wstępnych oględzin złomu. Dodatkowo w razie pytań związanych z przedmiotem zamówienia prosimy o kontakt telefoniczny:
Z-ca Kierownika Zakładu Haldex Szombierki: Pani Agnieszka Szuba tel.: 797 334 172
w godzinach 07:00 – 14:00.
Kierownik Zakładu Haldex Panewniki: Pan Sebastian Rychlik tel.: 797 334 193
w godzinach 07:00 – 14:00.
Z-ca Kierownika Zakładu Haldex Brzezinka: Pan Damian Mulas tel.: 501 033 611
w godzinach 07:00 – 14:00.

Prosimy o przesłanie oferty na niniejsze zapytanie na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. najpóźniej do dnia 31.10.2019 roku w postaci skanu dokumentu z podpisem osób uprawnionych do reprezentowania firmy.