maskmask

Konkurs Ofert nr 34/2019

Z A P Y T A N I E     O F E R T O W E

Niniejszym informujemy, że Haldex S.A. posiada do odbioru złom z Zakładów HALDEX wg. poniższej klasyfikacji kodu odpadu:

 1. Złom znajduje się na Zakładach:

 • Z-2 Haldex Szombierki wg poniższej klasyfikacji odpadu i ilości szacunkowej:

 • 25 Mg (złom remontowy żelazo i stal 17 04 05)

Adres: Bytom, ul. Zabrzańska 7

 • Z-3 Haldex Makoszowy wg poniższej klasyfikacji odpadu i ilości szacunkowej:

 • 8 Mg (złom remontowy żelazo i stal 17 04 05) w tym złom pochodzący z likwidowanych środków trwałych

 • 0,5 Mg (złom silnikowy 16 02 04)

Adres: Zabrze, ul. Makoszowska

RAZEM:

33 Mg złomu remontowego

0,5 Mg złomu silnikowego

 1. W przypadku zainteresowania prosimy o złożenie oferty według podanych poniżej warunków:

 • cena całkowita netto,

 • koszt transportu złomu z Zakładów Haldex S.A., koszt załadunku na samochód samozaładowczy itp. po stronie kupującego,

 • odbiór samochodem samozaładowczym,

 • warunki płatności: płatność w formie przedpłaty przelewem na wskazane konto Haldex S.A. przed odbiorem złomu na podstawie szacunkowej wartości,

 • czas realizacji zamówienia: do pięciu dni roboczych od daty otrzymania zamówienia,

 • o zakup złomu mogą ubiegać się oferenci, którzy posiadają uprawnienia
  i zezwolenia właściwego organu administracji publicznej do prowadzenia działalności w zakresie gospodarowania złomem,

 • termin związania ofertą – 7 dni od dnia 22.11.2019 r. (końcowa data terminu składania ofert).

 1. Prawo Zamawiającego do zamknięcia postępowania bez wyboru oferty
  w każdym czasie.

 2. W przypadku nie wpłacenia przedpłaty Zamawiający obciąży Oferenta, którego Oferta została wybrana karą umowną w wysokości 10% wartości zamówienia.

 3. Oczekujemy oferty na całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

 

W przypadku zainteresowania odbiorem złomu  proszę o kontakt z Kierownikami Zakładów
w celu wstępnych oględzin złomu. Dodatkowo w razie pytań związanych z przedmiotem zamówienia prosimy o kontakt telefoniczny:

Z-ca Kierownika Zakładu Haldex Szombierki: Pani Agnieszka Szuba tel.: 797 334 172
w godzinach 07:00 – 14:00.

Kierownik Zakładu Haldex Makoszowy: Pan Zbigniew Łój tel.: 519 192 551
w godzinach 07:00 – 14:00.

Prosimy o przesłanie oferty na niniejsze zapytanie na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. najpóźniej do dnia 22.11.2019 roku w postaci skanu dokumentu z podpisem osób uprawnionych do reprezentowania firmy.