maskmask

Konkurs Ofert nr 36/2020

Konkurs Ofert nr 36/2020

Z A P Y T A N I E     O F E R T O W E

 

Niniejszym informujemy, że Haldex S.A. posiada do odbioru złom pochodzący z Zakładu Remontowego Knurów - FOCH wg poniższej klasyfikacji odpadu i ilości szacunkowej:

  • 300 kg złom – miedź o kodzie 17 04 01

           Adres: ul. Targowa 1, 44-194 Knurów

1. W przypadku zainteresowania prosimy o złożenie oferty według podanych poniżej warunków:

  • Cena całkowita netto,
  • Koszt transportu złomu z zakładu Haldex S.A.,itp. po stronie kupującego,
  • Odbiór własnym transportem. Z uwagi na brak wagi samochodowej na Zakładzie Remontowym Knurów FOCH odbiór z własną wagą. Dopuszcza się możliwość zważenia złomu we własnym bądź wybranym przez siebie punkcie ważenia (w odległości do 30 km od Zakładu) z udziałem pracownika Haldex S.A. Waga musi posiadać ważną legalizację.
  • Warunki płatności: płatność na podstawie faktury zaliczkowej przelewem na wskazane konto Haldex S.A. przed odbiorem złomu,
  • Czas realizacji zamówienia: do siedmiu dni roboczych od daty otrzymania zamówienia,
  • O zakup złomu mogą ubiegać się oferenci, którzy posiadają uprawnienia i zezwolenia właściwego organu administracji publicznej do prowadzenia działalności w zakresie gospodarowania złomem,
  • Termin związania ofertą – 7 dni od dnia 31.12.2020 r. (końcowa data terminu składania ofert).
  • 2. Prawo zamawiającego do zamknięcia postępowania bez wyboru oferty w każdym czasie.

3. W przypadku nie wpłacenia przedpłaty zamawiający obciąży oferenta, którego oferta została wybrana karą umowną w wysokości 10% wartości zamówienia.

4. W przypadku zainteresowania odbiorem złomu  proszę o kontakt w celu wstępnych oględzin złomu.

Dodatkowo w razie pytań związanych z przedmiotem zamówienia prosimy o kontakt telefoniczny:

Z Kierownikiem Zakładu Panem Ryszardem Papiernik, tel.: 607 819 072

lub Panem Mariuszem Kupczyk tel.: 502 550 953 w godzinach 07:00 – 14:00.

Prosimy o przesłanie oferty na niniejsze zapytanie na adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. najpóźniej do dnia 31.12.2020 roku w postaci skanu dokumentu z podpisem osób uprawnionych do reprezentowania firmy.