maskmask

Konkurs Ofert nr 37/2020

 Konkurs Ofert nr 37/2020

Z A P Y T A N I E     O F E R T O W E

 

Niniejszym informujemy, że Haldex S.A. posiada do odbioru złom pochodzący z Zakładu Granulacji i Obsługi Kopalń w Zabrzu wg poniższej klasyfikacji odpadu i ilości szacunkowej:

 • 10 Mg złom remontowy (żelazo i stal 17 04 05)

Adres: Zabrze, ul. Makoszowska 6

 1. W przypadku zainteresowania prosimy o złożenie oferty według podanych poniżej warunków:
 •  Cena całkowita netto,
 •  Koszt transportu złomu z zakładu Haldex S.A., koszt załadunku na samochód samozaładowczy itp. po stronie kupującego,
 •  Odbiór samochodem samozaładowczym,
 •  Warunki płatności: płatność na podstawie faktury zaliczkowej przelewem na wskazane konto Haldex S.A. przed odbiorem złomu,
 •  Czas realizacji zamówienia: do 29.01.2021r.
 •  O zakup złomu mogą ubiegać się oferenci, którzy posiadają uprawnienia i zezwolenia właściwego organu administracji publicznej do prowadzenia działalności w zakresie gospodarowania złomem,
 •  Termin związania ofertą – 7 dni od dnia 15.01.2021r. (końcowa data terminu składania ofert)
 1. Prawo zamawiającego do zamknięcia postępowania bez wyboru oferty w każdym czasie,
 2. W przypadku nie wpłacenia przedpłaty zamawiający obciąży oferenta, którego oferta została wybrana karą umowną w wysokości 10% wartości zamówienia.
 3. Oczekujemy oferty na całość zamówienia, nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.

W przypadku zainteresowania odbiorem złomu  proszę o kontakt z Kierownikiem Zakładu w celu wstępnych oględzin złomu. Dodatkowo w razie pytań związanych z przedmiotem zamówienia prosimy o kontakt telefoniczny:

Kierownik Zakładu: Pan Zbigniew Łój tel.: 519 192 551 w godzinach 07:00 – 14:00

Prosimy o przesłanie oferty na niniejsze zapytanie na adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. najpóźniej do dnia 15.01.2021 roku w postaci skanu dokumentu z podpisem osób uprawnionych do reprezentowania firmy.