maskmask

Odbiór złomu stalowego wielkogabarytowego z Zakładów Przeróbczych Haldex S.A.

Haldex S.A. ogłasza konkurs ofert na odbiór złomu stalowego wielkogabarytowego  z Zakładów Przeróbczych Z-3 Haldex – Makoszowy oraz Z-18 Haldex – Chropaczów.

 1. Złom znajduje się na Zakładach Przeróbczych:
 • Z-3  Haldex – Makoszowy w Zabrzu przy ul. Makoszowskiej 6 , w ilości szacunkowej ok. 20 ton w formie wolnostojącej konstrukcji węzła załadunku miałów o wysokości 6 mb oraz elementów jego maszyn  i urządzeń pochodzący z likwidowanych środków trwałych.
 • Z-18 Haldex – Chropaczów w Bytomiu przy ul. Kolonia Zgorzelec , w ilości szacunkowej ok 5-8 ton w formie elementów konstrukcyjnych (elementy zbiorników , konstrukcje wsporcze itp.)

Klasyfikacja kodu odpadu – 17.04.05.

 

 1. Koszt załadunku na samochód oraz koszt transportu złomu z Zakładów Haldex S.A. po stronie Kupującego.

 

 1. W przypadku zainteresowania prosimy o podanie w ofercie:
 • ceny netto na odbiór złomu z wymienionych Zakładów Haldex S.A.
 • kosztów demontażu i ewentualnego palenia, na które Oferent wystawi fakturę Vat

 

Wymagania Zamawiającego:

 • odbiór samochodem  z układem własnego załadunku (istnieje możliwość odpłatnego  udostępnienia sprzętu ciężkiego Haldex S.A w formie ładowarki kołowej 1h= 95 zł)
 • Haldex  S.A. nie wnosi żadnych zastrzeżeń, co do wymiarów elementów złomowych jakie Odbierający w ramach  zlecenia będzie chciał odbierać z jego Zakładów, dopuszcza się odbiór całych elementów przeznaczonych do sprzedaży bez konieczności ich palenia/cięcia gazowego na terenie Zakładów, jednak w takim przypadku element stanowiący część urządzenia musi być w trwały sposób pozbawiony cech użytkowych.
 • w przypadku wykonywania prac związanych z gazowym cięciem, paleniem złomu na terenie Zakładów Haldex przez pracowników Odbiorcy konieczne jest przedstawienie listy pracowników z stosownymi uprawnieniami, badaniami oraz odbycie szkolenia BHP wykonywanego przez służby BHP i dozór Zakładów;
 • warunki płatności: płatność w formie przedpłaty przelewem na wskazane konto Haldex S.A. przed odbiorem złomu na podstawie szacunkowej wartości;
 • czas realizacji zamówienia: do 14  dni roboczych od daty otrzymania zamówienia;
 • zakup złomu mogą ubiegać się oferenci, którzy posiadają uprawnienia i zezwolenia właściwego organu administracji publicznej do prowadzenia działalności w zakresie gospodarowania złomem oraz posiadają pracowników z stosownymi uprawnieniami do realizacji przedmiotu zalecenia;
 • Haldex S.A. nie dopuszcza częściowej realizacji zlecenia.

 

W przypadku zainteresowania odbiorem złomu proszę o kontakt z Kierownikami Zakładów w celu wstępnych oględzin  wielkogabarytowych elementów złomowych przeznaczonych do sprzedaży.

 

Osoby do kontaktu :

 • Z-3  Haldex Makoszowy – Z-ca Kierownika Zakładu : Pan Lesław Pop tel : 501 283 706  w godz. 07:00 – 14:00
 • Z-18 Haldex Chropaczów – Kierownik Zakładu: Pan Rafał Stecki  tel.: 797 334 169 w godz. 07:00 – 14:00

lub Główny Inżynier Energomaszynowy Marek Sikora – tel : 501-599-953 w godz. 7.00-15.00

 

Oferty prosimy przesyłać na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. najpóźniej do dnia  30.05.2018 do godz. 12:00