maskmask

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska Członków Zarządu nowej kadencji

 

RADA NADZORCZA

HALDEX S.A.

z siedzibą w Katowicach, pl. Grunwaldzki 8-10

na podstawie § 9 i § 11 ust. 2 pkt 16 Statutu Spółki

ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska

Członków Zarządu nowej kadencji: Prezesa Zarządu Spółki oraz Wiceprezesów Zarządu Spółki

 

 Postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska Członków Zarządu nowej kadencji