maskmask

Przedłużenie terminu składania ofert - Konkurs ofert 27/2020

Konkurs Ofert nr 27/2020

 

„Dostawa flokulantu do sedymentacji cieczy popłuczkowej dla Zakładu Produkcji Węgla (obręb Panewniki) oraz innych Zakładów Haldex S.A. w ilości ok. 38 000 kg w workach 25 kg”

Zamawiający informuje, że wydłuża termin składania ofert do dnia 03.12.2020r. do godziny 9:00.

Miejsce składania ofert nie ulega zmianie: HALDEX Spółka Akcyjna, Pl. Grunwaldzki 8-10, 40-951 Katowice, Biuro Zarządu, pokój 542, V piętro.

Jednocześnie zmianie ulega termin otwarcia ofert. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.12.2020r. o godzinie 9:15.

Miejsce otwarcia ofert nie ulega zmianie: HALDEX Spółka Akcyjna, Pl. Grunwaldzki 8-10, 40-951 Katowice, Biuro Zarządu, pokój 518, V piętro.