maskmask

Zagospodarowanie kruszywa z Z-6 - przedłużenie terminu składania ofert!

HALDEX S.A. informuje, że został przedłużony termin składania ofert w konkursie na świadczenie usługi w zakresie: Odbioru i zagospodarowania kruszywa z Zakładu „Haldex – Brzezinka” w Mysłowicach do dnia 20.04.2018r. do godziny 14:00. Jednocześnie Zamawiający wyznacza nowy, przewidywany termin przeprowadzenia negocjacji z Oferentami w dniu 24.04.2018r.