maskmask

ZAKOŃCZENIE KONKURSU OFERT NR 9/2020

 

ZAKOŃCZENIE KONKURSU OFERT NR 9/2020

Zamawiający zgodnie z § 6 Regulaminu postępowania w sprawach o udzielenie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane – nie objęte ustawą prawo zamówień publicznych w dniu 27.07.2020r. podjął decyzję o zakończeniu postępowania konkursowego nr 09/2020 pt.: „Wykonanie  modernizacji suwnicy Q-12,5t” bez wyboru oferty.